DePers.nl, 21-06-2010, door Marcel Hulspas 20 jul.2009

Seks-strategie bepaalt kijk op leven

Piest u wel eens buiten de pot? Volgens Amerikaans onderzoek neigt u dan duidelijk naar links.

De angst onder Amerikanen voor de gevaren van drugsgebruik komt voort uit angst voor vrije seks. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania. De onderzoekers wilden eens verder kijken dan de overbekende correlatie tussen drugsangst en politieke en religieuze overtuiging.

Menig onderzoek heeft al aangetoond dat ‘rechts’ en ‘gelovig’ gepaard gaan met angst voor de gevolgen van cannabisgebruik. In plaats van daarnaar te vragen, wilden ze van duizend geënquêteerden (studenten en leden van een internetpanel) weten hoe ze dachten over zaken als onenightstands, seks voor het huwelijk, en seks buiten het huwelijk. En daar kwam onverwacht een veel sterkere correlatie uit. Felle tegenstanders van deze vormen van ‘vrije’ seks blijken ook een overduidelijke afkeer te hebben van drugsgebruik.

Reproductie
De onderzoekers wijzen erop dat deze sterk uiteenlopende opvattingen over de beste seks een evolutionaire basis hebben. Individuen kiezen voor de seksuele strategie die binnen de groep de grootste kans op reproductief succes biedt. Een deel heeft meer belang bij monogame, stabiele relaties; andere groepsleden kunnen hun voortplantingskansen juist vergroten door te proberen zoveel mogelijk partners te hebben. Drugsgebruik leidt tot het wegvallen van remmingen en is dus bij uitstek een onderdeel van de tweede levensstijl – en dat voelt iedereen onbewust haarscherp aan. De onderzoekers maken daarna nog een volgende stap: kijkend naar de eerder gevonden, zwakkere correlaties met politieke en religieuze overtuiging, vermoeden ze dat het verschil in seksuele leefstijl niet alleen aan de basis ligt van de houding ten opzichte van drugs, maar ook ten opzichte van deze andere, zogenaamd fundamentele keuzes in het leven. Niet alleen onze morele, maar ook onze politieke en religieuze voorkeuren ontstaan in wezen op basis van onze evolutionair bepaalde houding ten opzichte van seks. Wie baat heeft bij heldere, strakke scheidslijnen op seksueel gebied, zal daar ook op politiek en religieus gebied de voorkeur aan geven.


Naar Psychologische krachten , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]