Bronnen bij Religie en ratio

De Volkskrant, 04-03-2005, column van Ronald Plasterk

Eigen God eerst

Het blijft worstelen voor christelijke politici. Enerzijds is de strijd tussen christenen en moslims het Ajax-Feyenoord van de wereldgeschiedenis. Vreest de moslims die voor de poorten van Wenen staan en onze christelijke cultuur bedreigen! Anderzijds moeten juist christelijke politici voorzichtig zijn, want in een rechtstaat .moet beleid algemene strekking hebben, dus elke maatregel kan zich tegen christenen keren. Als je zegt: het openlijk voeren van religieuze symbolen is den ambtenaar verboden, dan is er altijd wel een slimmerik die vraagt hoe het dan zit met keppeltjes en kruisjes.
    Als ongelovige kun je slechts met een mengeling van verbazing, leedvermaak en soms verontwaardiging aanzien hoe gelovigen hun normen en waarden invullen door elkaar het leven zuur te maken.
    Vorige week gaf CDA-leider Maxime Verhagen een interview aan het weekblad Elsevier. Zijn basishouding is afwerend. 'Stel, iemand wil voor de rechter een eed afleggen door te zeggen: "Zo helpe mij Allah almachtig." Moet dat kunnen? Absoluut niet. De eed of de belofte berust op de grondvesten van onze samenleving: de Verlichting, het katholicisme, het protestantisme en het humanisme. Daarop is onze identiteit gebaseerd. Als ik in Saudi-ArabiŽ ben, heb ik me ook aan te passen.'
    Dat is theologisch interessant: elk stadje heeft zijn schatje, en elk landje heeft dus zijn godje. Dat is in strijd met de scheiding van kerk en staat. Als de staat geen opvatting heeft over God, dan is het niet aan de staat om te bepalen op welke goden men wel en of niet een eed kan zweren. je kunt je nog voorstellen dat we het officiŽle zweren beperken tot erkende goden, dus zweren op de Paashaas of de Smurfenkoning wordt als lichtzinnigheid beschouwd, maar dat kan toch niet gelden voor Allah. We leven nu eenmaal in een land waar zes miljoen ongelovigen wonen, vier miljoen christenen en een miljoen moslims, en dan is het niet vol te houden dat de vader van jezus wel en Allah niet voor al uw zweren mag worden gebruikt.
    Verhagen doet alsof de islam klaarstaat onze samenleving over te nemen, exact zoals in protestantse kring in de jaren vijftig werd gevreesd dat de katholieken een meerderheid zouden worden. Eigenlijk was er toen meer reden voor angst dan nu. Het aandeel van de roomsen in de bevolking was groter, ze waren beter georganiseerd, en ze stonden in een hiŽrarchisch verband onder leiding van een buitenlands staatshoofd.
    Verhagen maakt ons bang met een islamitische partij die hoofddoekjes gaat voorschrijven, maar zijn eigen partij komt voort uit een lange traditie van het verbieden of tegenwerken van voorbehoedmiddelen, werken door gehuwde vrouwen, echtscheiding, gemengd zwemmen, crematie, abortus, softdrugs, euthanasie en het homohuwelijk.
KVP-leider Romme - Verhagens grootste voorganger - publiceerde in 1945 zijn werkje Nieuwe grondwetsartikelen, waarin hij bepleitte dat de grondrechten niet golden voor ongodsdienstigen. Aan de ene kant lijkt dat op de positie die Verhagen nu inneemt, aan de andere kant zou het betekenen dat, gemeten aan de norm van Verhagen, de KVP niet had mogen worden toegelaten.
    Immers, Verhagen zegt: 'Een partij die de sharia wil invoeren, moet verboden worden. Ik wil dat nieuwe partijen hun doelstellingen verplicht laten toetsen. Dat kan bij de rechtbank.' In een Kamerdebat dat weinig aandacht kreeg (maar dat te herlezen is op de altijd boeiende website van Klaas de Vries) proberen De Vries en Femke Halsema helder te krijgen waar de SGP staat. De Vries citeert het beginselprogramma , van de SGP, dat zegt dat het doel van de partij is: 'om te weren en uit te roeien elke valse godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde te werpen'. Hoe zit het met dat uitroeien van elke valse godsdienst, vraagt De Vries. Geschrokken zegt SGP-woordvoerder Van der Staaij: 'Als het gaat om termen als uitroeien en dergelijke, is het wel goed om erop te wijzen dat deze formulering slaat op de geloofsbelijdenis en niet zomaar betrekking heeft op het uitroeien van mensen of iets dergelijks.' Gelukkig maar, denk je dan. De SGP wil niet de katholieken als personen uitroeien (althans 'niet zomaar'), dat is een hele geruststelling. Maar dus wel als geloof. Is de SGP daarmee ook een partij die onder het verbod van het CDA valt? 'Ik begrijp dat u meer de discussie met het CDA wilt aangaan,' antwoordt de SGP'er zuinig.
    Het zou het CDA niet uitkomen de SGP te verbieden. Gelukkig heeft Verhagen zich een uitweg gelaten: hij wil slechts nieuwe partijen verbieden, bestaande niet. Een opluchting voor de SGP!
    Er is wel een complicatie: stel dat er een afsplitsing komt, bijvoorbeeld een variant van de SGP met exact hetzelfde beginselprogramma, maar die vindt dat vrouwen wel lid mogen worden van de Tweede Kamer: die partij zou volgens de normen van de CDA-leider moeten worden verboden.


Terug naar Religie en ratio, godsdienststrijd , Psychologie lijst , HiŽrarchie psychologie , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]