De Volkskrant, 14-06-2005, door Michaël Zeeman

Italiaans referendum ongeldig

Aan het Italiaanse referendum over de kunstmatige bevruchting en medisch onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van embryo’s blijkt slechts 25,9 procent van de stemgerechtigde bevolking te hebben deelgenomen. Daarmee is de uitslag ervan onwettig en is het referendum derhalve ongeldig geworden. Voor een rechtsgeldig referendum moet in Italië ten minste 50 procent van de kiezers plus een op komen dagen.


De Italianen mochten zondag en maandag vier vragen beantwoorden over morele en legale aspecten van de kunstmatige bevruchting en het onderzoek naar uit embryo’s gewonnen stamcellen. Die kwesties zouden door een nieuwe wet moeten worden opgelost, een wet die een eind moest maken aan de wonderlijke chaos die er tot op heden inzake de kunstmatige bevruchting heerst in Italië.
    Onder de oude regeling was het bijvoorbeeld mogelijk, zoals ruim tien jaar geleden met veel publicitair effect geschiedde, bij een 62-jarige vrouw een bevruchte eicel in te planten. De nieuwe wet zou aan dergelijke praktijken een einde maken en voorzag in voor Europese begrippen strenge regelgeving. Over de wenselijkheid daarvan mochten de Italianen stemmen.
    Dat dit nu is mislukt, is een overwinning voor de Rooms Katholieke Kerk, in het bijzonder voor de nieuwe paus, Benedictus XVI. De kerk had, bij monde van de bisschoppen en even later door middel van verklaringen van de paus zelf, de Italianen ertoe opgeroepen het referendum te boycotten.
    Motto van de actie was dat over vragen van leven en dood niet gestemd hoort te worden. Vanaf de kansel en door verscheidene kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders is de afgelopen weken aangedrongen op onthouding van deelname door rooms-katholieken. Gisteren liet het Vaticaan al weten bijzonder ingenomen te zijn met de lage opkomst, ‘die nog lager was dan wij gehoopt hadden’. Kardinaal Camillo Ruini noemde de Italianen ‘een volwassen volk’.
    In de aanloop naar het referendum is er de afgelopen weken in Italië gedebatteerd met een heftigheid die eigenlijk niet meer vertoond was sedert er in de jaren zeventig referenda plaats hadden over echtscheiding en abortus provocatus. De uitkomst van de huidige discussie en het mislukken van het referendum doet velen vrezen dat er in Italië een morele restauratie in gang is gezet die geen halt houdt bij het vraagstuk waarover de bevolking nu geraadpleegd werd. De vrouwenbeweging houdt er rekening mee dat het recht op abortus weer ter discussie gesteld kan worden.
    Premier Berlusconi verklaarde gisteren, na het sluiten ter stembussen, dat hij niet is gaan stemmen, maar dat hij zich tegelijkertijd van commentaar heeft onthouden ‘om het land niet verder te splijten’


Terug naar Religie en ratio, balans  , Psychologie lijst , Hiërarchie psychologie , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]