De Volkskrant, 12-01-2010, door Robert Giebels 13 jan.2010

Interview Tom van der Bilt

Protestantse manager is duidelijk zichtbaar

Wie een protestant als baas heeft, hoeft niet te rekenen op een complimentje. Dat ontdekte Tom van den Belt (53) bij zijn promotie-onderzoek Management en levensbeschouwing in Nederland. Niet eerder is er onderzoek gedaan naar het effect van levensovertuiging op de wijze van leidinggeven. Van den Belt hoopt er deze week op te promoveren aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Maakt geloof verschil op de werkvloer?
‘Er blijkt een groot verschil tussen managers met een protestantse geloofsovertuiging enerzijds en katholieke en niet-christelijke managers anderzijds. Protestanten zijn veel minder mensgericht. Ze zijn minder gericht op saamhorigheid en commitment – de binding van medewerkers aan de organisatie. Wat opvalt is dat het niet uitmaakt of het orthodox-protestantse managers zijn, zeg maar SGP, of moderne protestantse managers, zeg CDA.’

Wat heeft dat met het protestantse geloof te maken?
‘Protestanten zijn vanuit de dogma’s meer individualistisch. Ze zijn minder op het geheel gericht en de orthodoxe leer zegt: de mens is geneigd tot alle kwaad. Ze hechten meer aan gezag en minder aan wat ondergeschikten inbrengen. Alle gezag komt van God en de leidinggevende moet die hiërarchie bewaken. Het is de calvinistische geest: hard werken en dat ook van je personeel verwachten. Complimentjes passen daar niet bij. In het dagelijks leven wil niemand zo werken en werkt de leer dus ook niet.’

Zit een ondergeschikte op de levensbeschouwing van zijn baas te wachten?
‘Geloof of levensovertuiging wordt steeds belangrijker voor leidinggevenden. Een manager is niet moreel neutraal. Protestantse managers maken veel meer werk van hun geloof dan katholieke en niet-christelijke managers. Maar ze voelen een spanning tussen wat ze op zondag in de kerk belijden en wat ze op maandags op het werk in de praktijk brengen. Ze zouden niet in eerste instantie met woorden hun overtuigingen moeten uitdragen. Het zou uit het handelen, het gedrag moeten blijken. Geloof, daar moet je wat mee doen, vind ik.’


Naar Religie en psyche , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]