De Volkskrant, 10-04-2010, door Malou van Hintum .2010

Spiritueel shoppen

De Matthńus was weer prachtig, er liggen nog voor twee weken paaseitjes, en in mei wachten ons Hemelvaart en Pinksteren. Voor veel mens en dagen waarop het goed shoppen is - ze hebben geen idee waarom ze dan vrij krijgen. Toch is Nederland minder geseculariseerd dan vaak wordt gedacht, zegt cultuursocioloog Stef Aupers (Erasmus Universiteit Rotterdam), gespecialiseerd in nieuwe spiritualiteit.
Dat de kerken leeglopen, betekent niet dat de mensen geen God meer nodig hebben...
'Mensen zoeken God niet meer buiten zichzelf, maar in zichzelf. Ze noemen het mijn innerlijke kind, ziel, goddelijke vonk, hogere zelf, boeddhanatuur. De boodschap daarachter is dat het goddelijke in diepere lagen van jezelf zit. Door de eisen van onze samenleving, die draait om ego's en prestaties, zouden we het contact met ons goddelijke zelf zijn kwijtgeraakt. Door dat te herstellen, met behulp van yoga, oerschreeuwen of re´ncarnatietherapie - ik noem maar wat - kun je verlossing vinden.'
Waarom individualiseert de zoektocht naar nieuwe spiritualiteit?
'Ontkerkelijking is een voorwaarde voor nieuwe vormen van spiritualiteit en religiositeit. De zaden van die ontkerkelijking zitten al in de protestantse traditie, omdat protestanten een individuele relatie hebben met God. Bij katholieken wordt die relatie gemedieerd door paus en priester, maar protestanten lezen zelf de Bijbel om te begrijpen wat God bedoelt. Daarom heb je daar ook zoveel afscheidingen, en daarom is het voor een protestant vaak alles of niets: of ze geloven, of ze vallen er helemaal van af. Als hun geloof eenmaal gaat wankelen, is het vaak snel bekeken.'
En dan worden ze 'ietsisten'.
'Ietsisten zeggen: toeval bestaat niet. Dat is meer dan eenderde van de bevolking. Zij beginnen een individuele spirituele zoektocht, waarbij ze van alles mixen: elementen uit de humanistisch psychologische traditie, het hindoe´sme, boeddhisme, aura's, chakra's, enzovoort. 'Eclectisch knip- en plakwerk. Alleen al in de Randstad heb je duizenden spirituele cursussen.'
Een soort spirituele supermarkt.
'Het lijkt alsof iedereen aan het shoppen is, maar als je goed luistert, ontdek je dat deze mensen een gemeenschappelijke kern hebben: ze zoeken naar de zin van ziekte, lijden en dood. De wetenschap kan die betekenis niet geven; die vertelt alleen wat de wereld is. Voor veel mens en is dat onvoldoende, maar terug naar de kerk willen ze niet meer. Deze ge´ndividualiseerde vorm van spiritualiteit past daarom heel goed bij de veranderende samenleving.'


Naar Westerse organisatie, noord-zuid , Westerse organisatie , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .