Dagblad De Pers, 13-10-2008, door Maaike Boersma 15 okt.2008

Arbeidsmarkt | Worstelen met levensvragen na werktijd

Samen geloven en bidden op kantoor

Het aantal bidgroepen op de werkvloer neemt toe. Christenen willen ook buiten de kerk laten zien waar ze voor staan. Voor ongelovige collega’s is er nu een speciale cursus.


Tussentitel: ‘Soms bidt de minister mee’

In razend tempo werken de mannen de cottage pie naar binnen. ‘Wie wil er nog een beetje?’ Het is de derde avond van de BusinessAlpha-groep in Zevenaar. Zes mannen in de leeftijd van 25 tot 65, sommigen in pak, zitten aan een kleine tafel in een kantoor op een industrieterrein en lepelen inmiddels gretig in hun toetje. Elke dinsdag na werktijd komen ze hier samen, niet voor het zelfgekookte eten, maar voor geestelijke voedsel. In tien avonden maken ze kennis met de grondbeginselen van het christelijk geloof. Sommigen van hen geloven al, anderen niet.
    De ‘gewone’ Alpha-cursus, overgewaaid uit Engeland, is inmiddels een fenomeen. Wereldwijd hebben elf miljoen mensen deze introductiecursus tot het christelijk geloof gevolgd, in ons land inmiddels zo’n honderdveertigduizend. Het concept is simpel, tien avonden lang praten over basisvragen van het geloof, ‘ wie is Jezus’, ‘wat gebeurt er als we sterven?’ De avond begint altijd met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inhoudelijk gedeelte. Volgens Thiemo de Lange, coördinator van BusinessAlpha, kiest 60 procent na zo’n cursus voor God.
    Geloven is niet meer iets wat binnen de huis- of kerkmuren blijft. Christenen zijn steeds actiever in het uitdragen van hun geloof. Bij bedrijven en instellingen zijn al ongeveer 250 bidgroepen en dat aantal blijft maar groeien. Vorig jaar met maar liefst 20 procent.
    ‘Sommige ministers doen wel eens mee, zoals Gerda Verburg van Landbouw’, vertelt Verhoef. Anderen, zoals de christelijke Piet Hein Donner, houden zich meer afzijdig, maar vinden het wel prettig om te weten dat er voor hen gebeden wordt. Ook niet-gelovige collega’s zoeken soms steun bij de groepen. ‘Dan vertelt iemand dat zijn moeder kanker heeft, en vraagt of wij voor haar willen bidden.’
    Volgens Maarten Pijnacker Hordijk, landelijk coördinator van de bidgroepen, is er tegenwoordig door een ‘opener klimaat’ ook op de werkvloer meer ruimte voor het persoonlijk geloof.

Managers
Naast de bidgroepen zijn er bijna honderd CBMC-groepen, Christian Business & Management Committees, christelijke managers en directieleden die wekelijks bij elkaar komen. Sinds een jaar of twee is er BusinessAlpha. Vergelijkbaar met de reguliere cursus, maar speciaal toegespitst op leidinggevenden en ondernemers. Ook is er sinds kort Alpha op de Werkplek, voor de ‘gewone’ werknemers. ‘Het wordt vaak persoonlijk en werknemers kunnen dichtslaan als hun leidinggevende erbij zit. Andersom willen leidinggevenden vaak wat meer diepgang’, verklaart BusinessAlpha-coördinator Thiemo de Lange de tweedeling.
    Om de verschillende initiatieven op de werkvloer te kunnen ondersteunen, werd onlangs een eerste oriënterende ‘Geloven op de werkvloer’ avond gehouden in Den Haag. Tijdens een diner worden gedachtes gedeeld over hoe een goed christen te zijn op je werk. ‘Ik wil bijvoorbeeld niet negatief praten over een collega’, zegt een jonge vrouw stellig.
    ‘Je hoeft geen toestemming te vragen om een bidgroep te beginnen. De pauze is eigen tijd, daar heeft je baas niets over te zeggen’, vertelt Pijnacker Hordijk, zelf al jaren deelnemer aan een bidgroep bij ProRail. ‘Laten we nu zingen voor de Heer, en daarbij gaan staan.’ ‘Yes’, roept een vrouw zodra de liedtekst Samen in de naam van Jezus op de beamer verschijnt. ‘Mijn lievelingslied.’ Sommigen hebben de ogen gesloten, de handen opgestoken naar omhoog.
    Lang niet alle bedrijven staan te springen om bidgroepjes. ‘Wij hadden toestemming van de directie voor de Alpha op de Werkplek. Toen kwam een andere directeur terug van vakantie, scheurde alle posters van de muur en zei: ‘Hier komt niets van in’, aldus een werknemer van een groot elektronicabedrijf.

Productiever
‘Bekrompen’, vindt BusinessAlpha coördinator De Lange. ‘Als werknemers er gelukkiger van worden zijn ze ook productiever.’ Volgens De Lange zijn directies vaak bang om als ‘christelijk’ bedrijf te boek te staan.
   In Zevenaar wordt na het toetje over de betekenis van het kruis gesproken. Woorden als zonden, berouw, vergeving en boetedoening gaan over tafel. Daarnaast wordt er gepraat over faillissementen, de kredietcrisis en personeelsbeleid. Het blijven tenslotte zakenmannen.
    ‘Ik ben heel rationeel’, vertelt een van hen. Hij doet de cursus omdat zijn vrouw de gewone Alpha heeft gedaan en hij graag mee wil kunnen praten. Hij is er echter nog lang niet uit. ‘Het lijkt allemaal een mooi sprookje. Maar hoe krijg ik de overtuiging?’


Terug naar Islam en staat, bron CDA , Hiërarchie sociologie , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]