De Volkskrant, 13-03-2013, van verslaggever Rob Vreeken 14 mrt.2013

Vrouwentop: Vaticaan op de rem

Op een VN-vergadering in New York, met als thema: geweld tegen vrouwen en meisjes, leidt het Vaticaan de conservatieve coalitie. En die speelt het ditmaal harder dan ooit, klinkt het.


De rooms-islamitische coalitie tegen seksuele rechten is weer op de been. Doelwit dit keer is de VN-vergadering in New York over de maatschappelijke status van vrouwen. Het Vaticaan en een aantal moslimlanden proberen de slottekst van de bijeenkomst - die vrijdag moet worden vastgesteld - te ontdoen van alles wat niet past in hun opvattingen over het gezin, vrouwenrechten en seksualiteit.

Het conservatieve blok verzet zich bijvoorbeeld tegen een veroordeling van geweld tussen 'intieme partners'. Zo'n formulering kan in zijn ogen worden opgevat als goedkeuring van het bestaan van seks buiten het huwelijk. De Convention on the Status of Women (CSW) heeft dit keer 'geweld tegen vrouwen en meisjes' als thema.

Met name het Vaticaan tracht alles uit het slotdocument te zeven wat afbreuk doen aan de aloude gezinswaarden: seks alleen binnen het huwelijk en alleen tussen man en vrouw; kinderen groeien op in het traditionele gezin.

Zo is de delegatie van de Heilige Stoel meer dan ooit gebeten op de term 'gender'. 'Ze hebben het gevoel dat die term staat voor alles waar ze niet blij mee zijn', zegt Jacqueline Nolley van Catholics for Choice, een progressieve katholieke organisatie in de VS. 'Homorechten, abortus, seksuele vrijheden.'

Het conservatieve offensief wordt aangevoerd door het Vaticaan, SyriŽ en Iran. Ook de Afrikaanse groep trapt op de rem, zeggen liberaal gezinde deelnemers aan de vergadering. Opvallend is de actieve rol van Rusland, dat dit keer op vrijwel alle punten het conservatieve blok volgt.

Opmerkelijk ook is de progressieve houding van Turkije. De Turken bepleiten nieuwe vormen van 'mannelijkheid' en wijzen erop dat kinderen in diverse gezinsvormen kunnen opgroeien. Ze hebben zelfs een paragraaf ingediend over discriminatie van vrouwen op grond van hun 'seksuele oriŽntatie en gender-identiteit', een onmiskenbare verwijzing naar lesbiennes. JordaniŽ steunt dit voorstel en diende zelf een paragraaf in over het recht van vrouwen om te reizen en hun recht op bezit.

De moslimlanden opereren dus niet als een gesloten front, net zo min als de Europese Unie. Conservatieve EU-landen als Polen, Hongarije en Malta lopen uit de pas. Aan de progressieve kant springt de inzet van de Braziliaanse delegatie eruit.

De CSW borduurt voort op een reeks afspraken die al in VN-verband zijn gemaakt, zoals het VN-vrouwenverdrag en de baanbrekende programma's van de VN-vrouwentop (Peking, 1995) en de VN-bevolkingstop (CaÔro, 1994). De rooms-islamitische coalitie tegen seksuele vrijheid ontstond in CaÔro en was de grote verliezer van de twee opeenvolgende VN-toppen. Sindsdien laten de conservatieven geen kans voorbij gaan om in VN-verband terrein terug te veroveren. Volgens vrouwenorganisaties is hun offensief dit keer harder dan ooit. Op 8 maart (Vrouwendag) gaven zij in New York een verklaring uit over de 'zeer alarmerende' discussies over de CSW-tekst. Zij vinden dat er geen sprake kan zijn van het heronderhandelen van eerder gemaakte afspraken.

De liberale landen zijn vooral verontrust over een voorstel van de Afrikaanse groep dat elk land het 'soevereine recht' zou geven de afspraken uit te voeren 'met volledig respect' voor de eigen 'religieuze en ethische waarden en culturele achtergronden', alsmede voor de 'nationale wetten en ontwikkelingsprioriteiten'.

'Zo'n clausule zou de hele tekst ondermijnen', zegt Joni van de Sand van de Nederlandse organisatie Wo=men, die als waarnemer in New York is. Met een beroep op culturele soevereiniteit kan elk land elke afspraak naast zich neerleggen. Overigens denkt Van de Sand dat de Afrikaanse paragraaf geen kans maakt, omdat Europese landen zich er fel tegen verzetten. Zij zouden nog liever gťťn slotverklaring hebben dan eentje met een culturele ontsnappingsroute.

Het probleem is dat de CSW vorig jaar mislukte doordat geen overeenstemming werd bereikt over een slottekst. Dit jaar overheerst daarom de bereidheid wel tot consensus te komen - werken bij meerderheid van stemmen past niet in de VN-traditie.

Als de Europeanen per se het Afrikaanse voorstel willen tegenhouden, zullen ze op andere terreinen concessies moeten doen. Die grote uitruil vindt de komende dagen plaats in New York.

'Meisje heeft geen seks'
Het noemen van het woord 'meisjes' valt in sommige gevallen slecht bij het Vaticaan. Ongehuwde minderjarigen worden volgens de kerk geacht niet aan seks te doen. Meisjes kunnen wel worden genoemd als slachtoffer van geweld, maar niet als seksueel actieve wezens, laat staan als mensen met 'seksuele rechten'.

Verder staat het woord 'gendergelijkheid' ter discussie. Vanuit moslimhoek bestaat verzet tegen de gelijkheidsgedachte, omdat in het islamitisch familierecht mannen en vrouwen niet dezelfde rechten hebben.Naar Islam en staat, bron CDA , HiŽrarchie sociologie , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]