De Volkskrant, 25-05-2005, ingezonden brief van August Hans den Boef, auteur van Nederland seculier!

Serieuze wetenschap negeert ID-geloof

Minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil een breed debat over de evolutietheorie en de scheppingsgedachte. Dit onder de suggestie van democratisering, van eerlijke afspiegeling, want religieuze opvattingen moeten volgens haar even serieus worden genomen als wetenschappelijke.
    Het is tekenend dat Van der Hoeven niet zwaait met het aloude joodse scheppingsverhaal, maar kiest voor Intelligent Design, de ietsistische variant van het creationisme. Letterlijk geloven in het scheppingsverhaal oogt wat boers, niet chic genoeg voor zo'n immer perfect geklede en gekapte minister.
    Net als iedere burger mag mevrouw Van der Hoeven over deze onderwerpen denken wat ze wil. Maar als portefeuillehouder van onderwijs & wetenschap maakt ze misbruik van haar positie door haar ideeŽn te politiseren. Onderwijs dient van liet eerste begin af aan kinderen kennis en vaardigheden bij te brengen waarop ze in elk volgend stadium kunnen voortbouwen.
    Schokkend is dat de minister niet begrijpt hoe wetenschap werkt. De `incompleetheid van de evolutietheorie' is geen gebrek, laat staan een aanleiding die theorie gelijk te stellen aan obscurantisme, maar geeft de essentie van wetenschap aan. Er zijn veel theorieŽn die vragen openlaten, voor wetenschappers een drijfveer.
    Schokkend ook is dat de minister zich niet wil neerleggen bij de rol van religie in een seculiere samenleving. Hier behoeft religie juist niet strijdig te zijn met wetenschap. Het gaat om een privť-activiteit als het genieten van culturele uitingen. Die activiteit mag men met gelijkgestemden beleven. In een kerk, moskee. synagoge. tempel, concertzaal, theater, stadion.
   Van der Hoevens stellingname is dan ook een belediging voor de gelovigen die zich uitstekend vinden in de positie van godsdienst als privť-zaak. Die godsdienst niet als een politieke machtsfactor in de samenleving zien. Die geen tegenstelling voelen tussen empirische gegevens en de oude, literaire teksten die hun troost en inspiratie schenken
    Ik ben benieuwd wat er in de toekomst op de ministeriŽle debatagenda staat. De Telegraaf-astroloog versus geleerde astronomen over zwarte gaten? De dorpspredikant die de holocaust ontkent versus gespecialiseerde historici? Of over de gerechte straf voor degenen die zijn Heiland hebben gekruisigd (Mattheus 27:25) versus academische juristen? Een lekenpastoor over de minderwaardigheid van het zwarte ras (Genesis 9:27) versus vooraanstaande biologen?
    Geen wetenschapper die zichzelf en zijn werk serieus neemt, zal op Van der Hoevens invitatie ingaan. Hij of zij debatteert constant in het gremium waar dat het effectiefst is: dat van zijn vakgenoten. Wellicht is het zinvol dat hij of zij de minister op de hoogte brengt van de stand van zaken in het wetenschappelijk debat.


Terug naar Religie vs ratio, actueel , Psychologie lijst , HiŽrarchie psychologie , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]