De Volkskrant, 04-06-2010, column door Nausicaa Marbe, schrijfster. 9 jun.2010

Rutte-bashen

Tussentitel: PvdA en VVD zouden elkaar goed kunnen vinden na 9 juni

De pogingen Mark Rutte als asociaal te portretteren, keren als een boemerang terug naar de aanklager. Neem dat ranzige stukje televisie, vorige week uitgezonden door Netwerk. Was getekend EO. Daarin wappert een verslaggever met een dikke stapel bankbiljetten voor de neus van bijstandsmoeder Erna Smeekens. Zij mag de poen vasthouden en tellen. Maar niet houden. Want dat is precies het bedrag dat boeman Rutte van haar wil afpakken. De bijstandsmoeder van vier zoons gaat huilen. Hevig huilen. De EO filmt gretig door. Wat een zak, oordeelt de argeloze kijker over Rutte, de ‘omgekeerde Robin Hood’. Hoe moet dat, leven van 15 euro per week?, weent Smeekens.

Dat moet helemaal niet, want de EO-insinuaties zijn pure hetze. De VVD presenteerde inmiddels een realistischer (en voor Smeekens voordelig uitpakkende) tegenberekening waarin niet ontkend wordt dat ook de minima wat inleveren. Smeekens zelf twitterde boos dat Netwerk haar niet klein zal krijgen door van drie uur opname drie zielige minuten uit te zenden.

Exacte cijfers en complete verhalen zijn ver te zoeken bij de EO die liever een karikatuur van zo’n vrouw maakt: het eeuwige slachtoffer van ‘rechts’. Niks daarvan. Google Smeekens op en dan blijkt deze gitaarspeelster, biologisch tuinder en NLP-consulente te barsten van de ondernemingszin. Zij is initiatiefnemer van Tientjes, een netwerk dat wil uitgroeien tot een landelijk uitzendbureau voor en door de minima. Als ik ’t goed begrijp, wil Tientjes de ondernemingszin van werklozen, studenten en noodlijdende zzp’ers aanwakkeren met als doel economische zelfstandigheid. Klinkt als onvervalste VVD-taal.

Smeekens, aan haar hyperactiviteit te zien de burn-out allang te boven, reist stad en land af voor haar project. Drie keer raden waar ze bot vangt. Bij de bijstandsconsulente en bij de sociale dienst. Kom daar als uitkeringstrekker met een bedrijfsplan aan en ze schrikken zich het lep-lazarus. Vervolgens ziet de ambtenarij beren op de weg. Volgt het moeras van de bureaucratie die je alle lust tot zelfredzaamheid ontneemt. Smeekens werd pas serieus genomen nadat staatssecretaris Klijnsma haar sympathie betoonde.

Het verhaal van Smeekens, in de publiciteit gebracht door de Rutte-bashende EO, blijkt juist een verhaal naar het hart van de liberalen. Een volwassen omroep had met de VVD-lijsttrekker gedebatteerd over zelfredzaamheid, over goed opgeleide vrouwen die wegkwijnen in de bijstand, de effecten van uitkeringsafhankelijkheid, de rol van de staat hierin en de culturele omslag die nodig is voor verandering.

Van de riooljournalistiek van de EO naar de campagnestrategie van Job Cohen is een lange weg, maar toch: gisteren ging ook de voorman van de PvdA in deze krant een rondje moddergooien richting Rutte. De VVD zou de toegankelijkheid van zorg voor chronisch zieken, gehandicapten, ouderen en lage inkomens in gevaar brengen. Van incontinentieluier tot ivf, van prothese tot gehoortoestel: Rutte houdt de hand op de knip. Aldus Cohen, met betrokken stem.

Maar is het waar? Vraag Rutte ernaar en hij zal vermoedelijk antwoorden dat het om verschuivingen binnen verzekeringen gaat en dat de VVD 1,7 miljard uittrekt om verlies te compenseren. En dat de wettelijke verankering van het persoonsgebonden budget die de VVD beoogt, chronisch zieken meer biedt dan ze nu hebben. Daarop zou Cohen wellicht riposteren dat de zieke per saldo toch gedupeerd is. De VVD zal dan beloven dat het om minieme bedragen gaat. In ruil daarvoor krijgt de burger een beter gezondheidstelsel en meer welzijn. Kortom: een nutteloos welles-nietes spel.

Want de discussie had ook kunnen uitmonden in een vruchtbare zorgcoalitie tussen beide partijen. Wat Cohen immers niet vermeldt, is dat de raakvlakken daarvoor bestaan. Beide partijen willen het bureaucratische oerwoud in de zorg kappen, beide willen ze meer preventie en de burger beter bedienen met eerstelijnszorg die altijd dichtbij bereikbaar is. De huisarts die op ieder moment van het etmaal bij je thuiskomt, de wijkverpleegster die je verhaal kent, de psychiatrische hulp die Bureau Jeugdzorg op afstand houdt.

Op de marktwerking na zouden de PvdA en de VVD elkaar goed kunnen vinden na 9 juni. Vóór die datum geldt: wie kaatst, krijgt de bal snoeihard terug van Rutte.


Naar Valkuilen, ledigheid , Valkuilen , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , Algemeen overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]