WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Goed en kwaad bij links en rechts: de psyche

De eerste bron geeft een direct verband tussen politieke kleur en psychologische kenmerken:
 

Uit: Psychologie Magazine, maart 2005, pag. 16:

Uit een recent Amerikaans onderzoek onder 56 dromers bleek dat mensen met een rechtse politieke opvatting meer nachtmerries hadden, meer dromen waarin ze zich machteloos voelden en meer 'gewone' dromen dan linkse mensen. Die hadden meer persoonlijke kracht en vaker geluk in hun dromen. Bovendien kwamen er meer bizarre elementen voor in 'linkse' dromen.


Red.:
  Dit is slechts een bevestiging van de intutie die ieder weldenkend mens over deze zaak heeft, zie (met gebruik van de China-redenatie van Goethe ). Voor een voorbeeld van die rechtse angsten, zie hier .
    De tweede bron behandelt een fundamenteler proces dat aan het eerste ten grondsla ligt:


Uit: De Volkskrant, 30-08-2008, door Mark Mieras

Elk brein heeft eigen stijl en route

Tijdens ons leven denken we een hele bibliotheek vol. Elk brein doet dat op zijn eigen manier. Toch zijn denkstijlen wel degelijk aangeleerd en zijn er duidelijke culturele verschillen
.
...
Tussenstukken:
Beperkt werkgeheugen doet dogmatisch denken

Mensen die dogmatisch denken, hebben vaak een beperkt werkgeheugen. Dat ontdekte de Ierse onderzoeker Alan Brown eerder dit jaar. Hij liet ruim tweehonderd studenten testjes doen en vragenlijsten invullen en stuitte daarna op deze overeenkomst. Er was geen verband met sekse of leeftijd. Het werkgeheugen speelt een belangrijke rol bij de verwerking van informatie. Wil je je een nieuw idee eigen maken, dan moet je de onderdelen stuk voor stuk kunnen bekijken en vervolgens tot een samenhangend oordeel komen. Schiet het werkgeheugen tekort dan is dat lastiger. Volgens Brown is het logisch dat je hierdoor dogmatisch wordt. Eerder bleek al eens uit Amerikaans onderzoek dat degenen die conservatief denken, een gebrekkige activiteit hebben in het centrum voor conflictdetectie. Daardoor kunnen ze minder goed omgaan met onverwachte veranderingen. Op hogere leeftijd gaat dit centrum minder goed functioneren. Daarom gaan personen in de loop van hun leven ook vaak rechtser denken.


Red.:   Het artikel legt dus zelf al het verband tussen meer fundamentele kenmerken als hoeveelheid werkgeheugen, die op allerlei ander kenmerken van invloed zal zijn, en dus ook een afgeleid kenmerk als politieke opvatting. Hoogstwaarschijnlijk heeft het ook een verband met het kenmerk van religieuze opvatting: een beperkter werkgeheugen zal waarschijnlijk samenvallen met een sterker geloof en/of een sterkere hang eraan.


Naar Goed en kwaad bij links en rechts , In het kort , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .