WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Misdadige natuur: psychische oorzaken

12 aug.2009

De mogelijke psychische oorzaken van misdadig gedrag komen de laatste tijd wat meer in beeld:


Uit: De Volkskrant, 11-08-2009, van verslaggeefster Janny Groen

Gevangene heeft vaak psychische stoornis

Ruim helft gevangenen kampt met stoornis | Behandelangst komt veelvuldig voor | Training cipiers geboden

Meer dan de helft (56,6 procent) van de gevangenen in Nederland heeft een psychische stoornis. Dit blijkt uit een onderzoek van de Nijmeegse Pompestichting, dat is gepubliceerd in het jongste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).
    Onderzoekers Erik Bulten (van de Pompestichting) en Henk Nijman (verbonden aan de instelling voor geestelijke gezondheidszorg Albrecht) onderzochten 191 willekeurig geselecteerde gedetineerden.
    Die kregen vragenlijsten voorgelegd om psychische klachten, persoonlijkheidskenmerken, behandelangst, de houding ten opzichte van hulp en de behoefte daaraan vast te stellen.
    De onderzoekers stellen dat jaarlijks 50 duizend mensen het Nederlandse gevangeniswezen binnenstromen. Van hen is 93 procent man. Tussen de 80 en 90 procent van de gevangenen heeft in zijn leven ooit (één of meer) psychiatrische problemen gehad, met inbegrip van verslaving en persoonlijkheidsstoornissen.
    Als verslaving buiten beschouwing wordt gelaten, dan heeft nog altijd een kwart een stoornis. ‘Gedetineerden vormen in psychiatrisch en psychologisch opzicht dus geen gezonde groep’, concluderen Bulten en Nijman.
    De onderzoekers hebben zich gericht op reguliere gevangenen. Volgens Bulten krijgen verdachten een algemene en medische screening.
    Psychotische verdachten en degenen met andere ernstige stoornissen worden er bij die eerste screening uit gefilterd. Dat is maar een hele kleine groep. De rest verdwijnt in reguliere detentiecentra.
    Bij 38 procent van de reguliere gevangenen is in de vroege jeugd ADHD vastgesteld. Vijf tot zes procent kampt nog steeds met deze stoornis. Ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme zijn moeilijk herkenbaar, aldus Bulten.
    Gedetineerden met psychische klachten vragen nauwelijks om hulp. Bulten: ‘Dat past niet bij de gevangeniscultuur. Je kunt je niet kwetsbaar opstellen, moet stoer en dominant zijn.’ Hij constateert ‘behandelangst vanwege imagoverlies’. ...


Red.:   Een paar aantekeningen bij deze resultaten. Ten eerste: het is gebaseerd op vragen aan de betrokkenen in plaats van onafhankelijke vaststelling - in principe een methodefout . De vraag is of dat in dit geval ernstig is, omdat de betrokkenen niet direct winst hebben bij de erkenning van een psychisch probleem - ze zijn tenslotte al veroordeeld, en er is de compenserende factor van de machocultuur
    Kanttekening nummer twee is dat de huidige Nederlandse gevangenisbevolking sterk is gekleurd. Hoeveel wil men niet bekend maken, maar schattingen lopen tussen de 50 en 80 procent, met de hoogste kans in de buurt van de 80.


Naar Misdadige natuur , Psychologie lijst , Psychologie, overzicht , of site home .