De Volkskrant, 11-10-2011, van verslaggever Maarten Keulemans .2010

Mens ziet risico's door roze bril

Mensen zijn geboren optimisten. Als het gaat om het inschatten van risico's, reageren onze hersenen sterker op positieve dan op negatieve informatie. Slecht nieuws legt het brein dan terzijde, onthullen Britse hersenwetenschappers deze week in het vakblad Nature Neuroscience.
    Dat mensen hopeloos positief denken, is al zeker vijftig jaar bekend uit de psychologie: zo denken de meeste mensen dat het meeste onheil anderen treft, maar henzelf niet. Uit hersenexperimenten blijkt nu echter dat die roze bril zit versleuteld in het brein. Alleen voor positieve boodschappen gaat de frontale cortex, het hersengebied achter het voorhoofd, hard aan het werk.
    Tali Sharot en collega's vroegen negentien vrijwilligers hun risico in te schatten op allerlei narigheid, uiteenlopend van overvallen worden tot het krijgen van alzheimer. Daarna kregen de vrijwilligers de échte, statistische kans daarop te horen. In een vervolgronde moesten de deelnemers opnieuw inschatten hoe groot ze de kans achtten zelf het slachtoffer te worden van de ellende.
    Vrijwilligers die hun risico op narigheid in eerste instantie te hoog hadden ingeschat, stelden hun verwachting netjes naar beneden bij, in overeenstemming met de echte cijfers. Maar mensen die hun persoonlijke kans op ellende aanvankelijk te laag hadden ingeschat, bleken blind voor de werkelijkheid. Ze stelden hun inschatting wel bij, maar bleven volhouden dat ze minder gevaar liepen dan werkelijk het geval was.
    En dat zagen Sharot en collega's ook terug op hersenscans die ze tijdens de experimenten van de vrijwilligers namen. Zo werd de voorhoofdskwab van de deelnemers vooral actief als er een negatieve verwachting naar boven moest worden bijgesteld. Als het ging om het temperen van al te rooskleurige verwachtingen, bleek het brein minder sterk in actie te komen.
    Een dubieuze eer om zo'n mechanisme te hebben, schrijven de onderzoekers. Optimisten zijn weliswaar beter bestand tegen stress en angst. Onterecht optimisme kan ook voor problemen zorgen, als mensen blijven roken, onveilig vrijen of overmatig eten, omdat ze zich immuun wanen voor de nare gevolgen.
    'Ieder voordeel dat voortkomt uit onrealistisch optimisme heeft een prijs', schrijven de onderzoekers. 'Zo wordt een onrealistische inschatting van financieel risico algemeen gezien als een belangrijke bijdrage aan de economische crisis van 2008.'


IRP:   Die risico-inschatting komt vermoedelijke van de emotie-organen - dieren doen dit ook. In de amygdala worden positie uitkomsten in de ene helft verwerkt en negatieve in de andere (bron verloren gegaan). Risico-inschatting kan ook daarmee te maken hebben. Het netwerkpad na de amygdala links of rechts  kan erschillende verlopen


Naar Beslissingen , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]