De Volkskrant, 25-05-2013, ingezonden brief van  Jesse Meijers, MSc, promovendus, Vrije Universiteit Amsterdam, en Prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam .2013

'Versobering bajes schadelijk voor het brein'

Er zijn veel dierexperimentele studies gedaan naar de invloed van 'verarmde' en 'verrijkte' omgevingen op het functioneren van de hersenen. Als men een muis in zijn eentje in een kleine kooi opsluit, zonder speeltjes (dus een isoleercel), dan ziet men een negatief effect op het brein. De dikte van de schors neemt onder meer af.
    Als men daarentegen een muis met andere muizen in een kooi zet, met veel speelgelegenheid en ruimte om te bewegen, dan worden er consistent positieve effecten op het brein gevonden. Het is met name het voorste gedeelte van de hersenen, de prefrontale cortex, welke reageert op het type omgeving, verarmd of verrijkt.
    De prefrontale cortex speelt een essentiŽle rol bij onder andere aandacht, het controleren van impulsen, het maken van plannen en het in staat zijn zich aan te passen aan een nieuwe omgeving. Belangrijk om in gedachten te houden is dat de prefrontale cortex zich nog ontwikkelt tot zeker het 25ste levensjaar.
    Terug naar de gedetineerden. Veelal jonge mensen met een niet optimaal functionerende prefrontale cortex (aangezien zij niet in staat bleken hun impulsen te controleren en in detentie belandden), maar bij wie de prefrontale cortex nog wel de potentie heeft verder zo goed mogelijk ontwikkeld te worden.
    Het uiteindelijk doel van detentie is, naast bestraffing, het verminderen van recidive. Stelt u zich nu eens voor dat we deze mensen, met een verminderde impulscontrole, gaan versoberen tijdens detentie. Wat voor kans maakt de prefrontale cortex nog om er uit te halen wat er in zit?
    De verarming van de bajes zal mogelijk een extra negatief effect hebben op dit deel van het brein, nog afgezien van de schadelijke gevolgen van de stress (op het brein) die detentie al met zich meebrengt.
    Als de gedetineerde zijn/haar straf heeft uitgezeten, komt men weer de vrije wereld in met een slechter functionerend brein en een verminderde impulscontrole ten opzichte van vůůr detentie. Dat kan de bedoeling van staatssecretaris Teeven toch niet zijn?
    Laten wij onze hersenen gebruiken en deze bekende inzichten uit de wetenschap toepassen in de modernisering van het gevangeniswezen.


Red.:  De geestelijke armoede en de bekrompenheid van de islamitische cultuur leidt tot een kleinere pfc, en daarmee tot criminaliteit


Naar Religie en psyche , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]