WERELD & DENKEN
 
 

Neurologie, neuronen, details

Onder de beschrijving in plaatjes van het proces van de interne werking van de neuronen. Beschreven wordt één enkele overdracht van signaal van het ene neuron naar het andere. Wat het ontvangende neuron met het signaal doet, hangt in sterke mate af van het soort en instelling van het neuron, en signalen die het van weer andere neuronen krijgt. De reactie kan bijvoorbeeld afhangen van de herhalingsfrequentie van de signalen. Ook kunnen bepaalde nabuurneuronen geblokkeerd (en weer gedeblokkeerd) worden (de plaatjes zijn ontleend aan de site wiredtowin  ).
Neuron Dendriet

Een cel met in het midden een lichaam (met kern) en diverse vertakkingen, met als specialisatie om signalen door te geven.

Vertakkingen die als signaal-ingang dienen - aantallen uiteenlopende van enkele tot duizenden.

Axon Myelineschacht

Vertakking die als signaal-uitgang dient - aantal: één enkele, of geen. Axonen zijn (veel) langer dan dendrieten, komen in verschillende lengte-klassen, waarvan de allerlangste zich over het hele lichaam uitstrekken, bijvoorbeeld richting spieren. Spieren doen niets zonder signalen van afkomstig van axonen.

Omhulling van axon ter elektrische isolatie - voor langere axonen. Maakt dat een axon er wittig uitziet. In de oudste en grofste indeling van hersenstructuur in "grijze stof" en "witte stof", is de "witte stof" niets anders dan bundels axonen. "Grijze stof" bestaat uit de lichamen en dendrieten van de neuronen.

Actiepotentiaal Synaps

In de vertakking plant het signaal zich elektrisch voort. Dit maakt de signaaloverdracht sneller dan door het transport van chemische stoffen.

De verbreding aan het uiteinde van de tak van de ene cel vormt een aanhechting aan een tak of het lichaam van een andere. De signaaloverdracht gaat hier door de overdracht van chemische stoffen.

Membraamblaasje (vesicle) Neurotransmitter

Aangekomen bij het membraan aan het einde van de vertakking activeert de actiepotentiaal "blaasjes" (vesicles) in het membraan.

De blaasjes in het membraam zijn gevuld met neurotransmitters, die door het blaasje worden losgelaten.

  
Ontvanger (receptor)  

Het cellichaam heeft "poriën" die speciaal gevoelig zijn voor de neurotransmitters, en de nabuurcel activeren - of juist deactiveren.

 

Dit wat betreft de globale werking van de interactie tussen neuronen - meer detail over het proces van de overdacht van neurotransmitters hier  .


Naar Neurologie, organisatie  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .

 
 


29 jun.2010