Leids universiteitsblad Mare, 08-11-2007, door Thomas Blondeau 9 nov.2007

Recreatief drugsgebruik laat sporen na

Een lijntje is niet onschuldig

Wie een paar keer per maand coke snuift, heeft daar meer last van dan hij misschien zelf vermoedt. Bij een psychologische test is de gebruiker trager en maakt hij meer fouten dan wie het bij een biertje houdt.


Hij gooide het ene na het andere bierglas stuk op de stoeptegels. Later moest hij kotsen omdat hij zoveel gedronken had. Een andere keer was hij kinderlijk gefascineerd door zijn retro behang. Door de lsd leek het alsof de tekeningen over elkaar heen kropen. En dan hebben we het nog niet over de keer dat hij paddo's, crack en speed gebruikte.
    BNN-presentator Filemon Wesselink gebruikte voor het programma Spuiten & Slikken een medicijnkast aan verdovende en oppeppende middelen. Afgelopen week werd deze journalistieke duivel-doet-al gesigna1eerd in de faculteit Sociale Wetenschappen. Onder het toeziend oog van een cameraploeg en psychologe dr. Lorenza Colzato werden zijn cognitieve vaardigheden door middel van een test vergeleken met die van een cocaïnegebruiker. Deze vaardigheden komen van pas bij het opnemen, verwerken en beoordelen van informatie. Filemons journalistieke experimenten leken geen al te diepe gaten geslagen te hebben. De gebruiker scoorde beduidend slechter.
    'Gelukkig maar', zegt Colzato na afloop. 'Stel je voor dat het niks had uitgemaakt: BNN wou vooral kijken hoe zo'n test in zijn werk ging. Dat specifieke onderzoek waar Filemon bij aanwezig was, loopt nog. Meer dan voorlopige resultaten zijn er nog niet.
    Harde cijfers zijn al wel voorhanden voor haar onderzoek naar ongewenste reacties bij recreatieve gebruikers van coke. Dat zijn mensen die een tot vier gram per maand gebruiken. Een gram is goed voor vijf lijntjes. 'Over verslaafde gebruikers is al veel onderzoek verricht. Maar die groep die wel eens wat gebruikt in het weekend, daar weten we nog weinig over:
    Colzato plaatste 26 van deze recreatieve gebruikers voor een computer. Op het scherm was een groene of rode pijl te zien die naar links of rechts wees. Wanneer een groene pijl te zien was die naar links of rechts wees, moest respectievelijk een linker- dan wel rechtertoets ingedrukt worden. In dertig procent van de gevallen kleurde de pijl rood. In dat geval moesten de proefpersonen niets doen. Gebruikers reageerden trager en deden dit vaker fout dan niet-gebruikers. Let wel, deze niet-gebruikers waren geen geheelonthouders. Ze dronken alcohol. Zelfs met de meer regelmatige drinkers bleven de cokesnuivers slechter scoren.
    Cokeliefhebbers waren 25 milliseconden trager. Eén keer met je ogen knipperen duurt 300 milliseconden. Maakt een twaalfde van die knipoogtijd nu echt veel uit? Colzato: 'Absoluut. Denk maar aan verkeerssituaties. Wie een fractie te laat reageert, kan in een ongeluk zitten.' Wie 25 milliseconden te traag op zijn rem trapt wanneer hij 120 kilometer per uur rijdt, staat een kleine meter verder met zijn auto. Zoals een autofabrikant ooit adverteerde, het verschil tussen een accident en een incident. Verslaafde gebruikers reageren zelfs 60 milliseconden later.
    De psychologe beschouwt haar bevindingen als zorgwekkend. 'Coke is niet langer een elitedrug. Sinds 2000 is de prijs gehalveerd door de verhoogde productie in Zuid-Amerika. Nu betaal je zo'n vijftig euro per gram. In België zelfs maar veertig. Wat je nu ziet is dat jonge mensen, zoals studenten, gaan drinken en dan een lijntje nemen om zich weer nuchter te voelen.' De proefpersonen kwamen voor de helft uit studierichtingen als psychologie en pedagogiek. De andere helft had een baan.
    Een verslechterde controle op inhibitie, zoals het niet reageren op de rode pijl genoemd wordt in het psychologisch vakjargon, is niet alleen schadelijk in situaties waarin die reactiesnelheid van pas kan komen. Deze verstoring kan zelfs meespelen bij het ontstaan van een verslaving. Hoe meer de drug gebruikt wordt, hoe minder de snuiver in staat zou zijn om zijn gebruik te beperken tot 'nu en dan een lijntje'.
    Nu is ze bezig met het onderzoek naar het risicogedrag van mensen die cocaïne tot zich nemen. Ze vermoedt namelijk dat die sneller geneigd zijn tot het nemen van risico's dan anderen. Daaraan gekoppeld wordt gekeken naar hun seksuele gedrag. 'Het ziet er naar uit dat ze onder invloed minder snel 'een condoom gebruiken.'
 

Naar IRP home, basis , IRP home , Algemeen overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]