WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Neurologie, organisatie: evaluator

okt.2011

Bij iedere terugkoppeling een evaluatie? Dus een evaluator. Van heel simpele, zoals in governor, tot ede meest ingewikkelde bij het bewustzijn. Evaluator moet zelf ook ingeregeld worden. dat gebeurd door ervaring Bij lagere functies: evolutie. Bij hogere: in dagelijkse leven. Bij mens: door leren. Lijkt op wetenschappelijke proces.

 

Als de ontwikkeling van zenuwstelsel en hersenen evolutionair bekeken wordt, is het duidelijk dat er een punt geweest moet waarin een vrijwel puur "mechanisch" of automatisch systeem: "Voorntje zwemt langs, hap zegt de snoek", vervangen wordt door een systeem waarin eerste diverse mogelijke manieren van reageren op een gebeurtenissen worden overwogen. Dat overwegen vergt een deel van het zenuwstelsel dat deze functie vervult: de evaluator. Met onze huidige kennis is het voor de hand liggend deze komst nieuwe functionaliteit te leggen bij het ontstaan en verder ontwikkelen van de emotionele hersenen => .

Ook is uit het geheel dat bekend is van de de werking van de natuur dat deze niet werkt met vaste waarden, maar zich aanpast aan omstandigheden. Wat natuurlijk ook geldt voor de evaluator. Dat kan op de grove manier door individuen met een slechte evaluator te laten doodgaan en uitsterven, of, sneller en dus beter, door de evaluator zelf zich te aanpassen. Dat laatste is hetgeen de mens aanduidt met leren. Iets dat dus ook dieren doen, in variabele mate en met variabele flexibiliteit en snelheid van aanpassing.

De basiselementen van het zenuwstelsels, de neuronen, werken met een combinatie van elektrische en chemische effecten: elektrisch voor de snelheid, en chemisch voor de aard van de boodschap - dit laatste zijn de neurotransmitters. Op dit basale niveau zijn er twee stoffen die het doorgeven van een signaal beïnvloeden: een remmende en een stimulerende. Op het meer ingewikkelde niveau van complete neurologisch organen, zoals die van de emotionele hersenen, zijn er diverse stoffen die signalen aan tussen die organen aan elkaar doorgeven - op dit niveau worden de neurotransmitters ook hormonen genoemd.

In de ontwikkeling van de derde laag van de hersenen: de grote hersenen van de neocortex, wordt een flink deel van de functionaliteit van de onderliggende lagen herhaald, en verbeterd uitgevoerd. Zo ook de evaluator. En hoewel de grote hersenen aan de buitenkant één homogene structuur lijken te vormen, is het in verband met de manier waarop ingewikkelde structuren het beste georganiseerd worden => (organisatie), uiterst waarschijnlijk dat ook het functioneren van de grote hersenen is opgesplitst in vele functionele modules => (modulariteit) . Waaronder dus de module van de evaluator.

De evaluator in de grote hersenen, of evaluatoren want deze functionaliteit kan op meerdere plaatsen gebeuren, is duidelijk de meest flexibele en de snelste in aanpassing. Hij wordt voor een belangrijk deel geprogrammeerd in een aanloopperiode voor het ontstaan van een volwassen functionerend mens. Die aanloopperiode is de voor de mens kenmerkend lange kindertijd - veel te leren, dan een een lange kindertijd.

Nu geldt voor alle evolutionaire lagen in de ontwikkeling van de hersenen dat het niet bijzonder handig is om acties uitgebreid te gaan evalueren en daarmee de evaluator programmeren terwijl het leven om je heen verder gaat. Dat heeft de natuur opgelost met het verschijnsel van slaap: het evalueren en programmeren gebeurt voor een flink deel tijdens de slaap. Hetgeen tevens als voordeel heeft dat veel meer scenario's meegenomen kunnen worden, naast die uit de werkelijkheid bekend zodat op die werkelijkheid vooruitgelopen kan worden - met een voordeel voor zowel de kwaliteit als de snelheid van reageren tot gevolg.

Het vooruitzien van scenario's is vermoedelijk een hoofdfunctie van de evaluator - dat volgt uit het feit dat alle dieren met wat grotere hersenen, dat wil weggen: ruwweg vanaf het niveau van insecten, het proces van "slaap" kennen, en dat dit proces veel meer is dan alleen rust ten gevolge van duisternis, zoals blijkt uit het feit dat zelfs dieren als varkens uit hun slaap houdt, ze even gestoord gedrag gaan vertonen als mensen. Dieren die om andere reden altijd bij bewustzijn moeten blijven, zoals zeezoogdieren die altijd door moeten zwemmen, en trekvogels die langdurig door moeten vliegen, lossen dat op door delen van de hersenen bij toerbeurt te laten slapen, bij zeezoogdieren de linker- en rechterhelft om en om. Om binnen de menselijke hersenen lijkt het zo te zijn dat kleinere modules een soort van tukjes doen, samengaand met bijvoorbeeld verlies van aandacht.

.

 

=======================================

In het hoofdartikel  is uitgegaan, onderbouwd door voorbeelden, van de fysieke en functionele modulariteit van de hersenen, waardoor er een netwerk van verbindingen tussen modules of eenheden ontstaat,  op dezelfde manier als het internet bestaat uit eenheden, routers, die signalen aan elkaar doorgeven. Daaraan verbonden zijn diverse mogelijkheden om dat signaal door te geven, zoals de keuze tussen het maken van een vaste verbinding met bekende tussenstappen en -paden, wat we hier aanduiden met een "connectie", of de methode waarin een bepaalde module zijn signaal doorgeeft aan zijn buurman, ervan uitgaande dat die buurman het dan weer doorgeeft aan de volgende, net zo lang tot de eindbestemming is bereikt. Het is duidelijk dat de eerste methode zekerder is , maar meer voorbereiding en dus meer tijd kost. De tweede is minder zorgvuldig maar sneller. Het lijkt erop dat de natuur in de hersenen voornamelijk gekozen heeft voor de tweede aanpak.
    Want een gevolg van de tweede aanpak is dat de ontvanger van het signaal; niet weet waar het vandaan komt. En daarvoor zijn veel aanwijzingen te vinden in bekende werkingen van de hersenen. Al genoemd bij de beschrijving van het proces van slaap  is het bestaan van hypnose: de gehypnotiseerde regeert op de signalen van de hypnotiseur alsof het werkelijke ervaringen zijn. Na het schrijven van dat item kwamen meteen twee andere voorbeelden langs: 

Naar Neurologie, organisatie  Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home