WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Neurologie, organisatie: spiegelingen

.2011

     Weekblad Vrij Nederland, hopeloos multiculturaltisch, geeft Anil een grote hoeveelheid ruimte om zijn ideeën uit te venten:


Uit: Vrij Nederland, 14-05-2011, door Mischa Cohen

Anil Ramdas

'We zijn allemaal expats'


Essayist en tv-presentator Anil Ramdas scheef een roman over de neergang van een essayist en tv-presentator. Toch gaat 'Badal' niet over hemzelf. 'Wie denk ik wel dat ik ben om een autobiografie te schrijven? Napoleon?'

...    Badal is dan ook net als Ramdas een veelbelovende wetenschapper die zich opwerkt tot essayist bij een intellectueel weekblad en een kwaliteitsdagblad. Hij maakt net als Ramdas zelfnaam als Zomergast, wordt correspondent in India en raakt aan de drank. Toch is het een vergissing om zijn boek te lezen als alweer een autobiografische sleutelroman van een journalist, zegt Anil Ramdas terwijl hij een zware Van Nelle opsteekt. 'Het treurige einde maakt ten overvloede duidelijk dat ik het niet zelf ben.'    ...


Red.:    Dat is natuurlijk maar de vraag. Zoals al meteen blijkt:

  U schreef zelf ook een artikel over white trash, net als uw hoofdpersoon. Dat vergroot de verwarring.
'Dat was inderdaad een kleine misstap.

Nog eentje:

  U noemde in het stuk Wilders-stemmers 'achterlijk, primitief, rancuneus, zonder moraal en principeloos'.
'In de NRC had ik zoiets natuurlijk nooit opgeschreven. Maar op een gegeven moment denk je om twee uur 's nachts: wat is dit nou, godverdómme. Een beetje zoals de gemiddelde reaguurder achter zijn laptop zit.'

En dat niveau blijft hier nauwelijks gehandhaafd ...

  Badal valt wel degelijk samen met Anil Ramdas, schreven critici.
'Tsja. Als je zoals die recensenten alleen de autobiografische laag in het boek wilt zien, ...

Waarin verschilt u dan van uw hoofdpersoon?
'Badal denkt veel kleiner dan ikzelf. ...

"Ik ben een grote denker".

  U krijgt ook het verwijt van intellectuele arrogantie.

Hoe kan dat nou....?

  De negatieve reacties op mijn werk komen van broodschrijvers als Arjan Peters en Joost Zwagerman

"Want ik ben naast een groot denker, ook een groot schrijver. En iemand die zo groot is, kan nooit arrogant zijn."

  Arend Jan Boekestijn, ook zo iemand, had het over mijn "Brahmaanse verachting". ...
    Al meteen na mijn optreden bij Zomergasten waren er mensen die zeiden: wat een pedant mannetje, wie denkt hij wel dat hij is.'   ...

Kent u die grap van de Belgische automobilist die achter elkaar spookrijders tegenkomt?

  Dat denken vanuit een hogere kaste zie ik soms ook bij anderen, ik heb het baboe-en-sahib-syndroom zelfs tot onderwerp gemaakt van dit boek.

Een klassiek voorbeeld van de spiegelbeschouwing: anderen toedichten waar je zelf aan lijdt.
   Oh ja, ook dit nog:

  De negatieve reacties op mijn werk komen van broodschrijvers als Arjan Peters en Joost Zwagerman, blanke mannen ...

Racisme.
   En ook deze is aardig:

  Herkent u dat gebrek aan zelfvertrouwen?
'Nee, en ik heb er ook totaal geen last van dat ik als gekleurde minder zou worden gewaardeerd. Sterker nog: de ergernis die ik kennelijk oproep bewijst mijn gelijkwaardigheid.

Nog een gelijkwaardige:

  Het boek gaat eigenlijk over de ondergang van een migrant, de eeuwige expat.
'De rode draad is het meest fundamentele, elementaire dat er kan gebeuren in een mens en leven: het afscheid nemen van je moeder, en dan zo ver weggaan dat je niet kunt terugkeren. Zoals filosoof Stuart Hall na veel aandringen antwoordde toen ik hem vroeg waarom hij Jamaica had verlaten: "Actually, I wanted to get away from my mother. But don't we all."

Stuart Hall is een gekleurde aanhanger van de racistische versies culturele antropologie: het is allemaal de schuld van de blanken  . Die liegt over zijn reden om Jamaica te verlaten: in Jamaica en de rest van de creoolse wereld is op het intellectuele vlak totaal niets te beleven.

  Tweemaal had u het gevoel dat anderen met uw multiculturele thema aan de haal gingen.
'Bolkestein en Scheffer, ja. Ik was geschokt door de Luzernlezing van Bolkestein waarin hij zijn zorg uitsprak over het verloren gaan van de westerse liberale waarden. Ik voelde me monddood gemaakt als essayist.

Wat een arrogantie. Geen hond buiten de grachtengordel had gehoord van Ramdas en niemand heeft aandacht geschonken aan wat hij mogelijkerwijs in een blaadje als De Groene Amsterdammer aan multiculturalistische opvattingen heeft neergepend. De aandacht voor Scheffer en Bolkestein ontstond juist omdat ze dat soort praatjes doorprikten.

  Toen u na uw middelbareschooltijd uit Suriname naar Nederland kwam, was het voor uzelf ook een cultuurschok dat Nederlanders ook botte boeren konden zijn. Is de white trash-theorie daar een echo van?
... Ik ben eigenlijk pas weer in klassentermen gaan nadenken toen die Wilders-aanhang groeide.'

Niet al eerder, tijdens de opkomst van Pim Fortuyn?
'Nee, het ging me om het systematische, georganiseerde, doordachte van iemand als Wilders. De eerste negen zetels waren negen zetels van niks, want iedereen negeerde ze. Er ontstond een ongeschreven cordon sanitaire. En toen die doorbraak: dat was ontzettend schrikken. Waar kwam die massa vandaan? Ik kreeg pas in de gaten wat Scheffer fout had gedaan in zijn essay toen ik die Wilders-aanhang zag en geen verklaring kon vinden.

Tja, er kan natuurlijk nooit iets fout zijn met immigranten - al was het maar omdat ze een kleurtje hebben. Dus moet het wel aan de blanken liggen.

  Hoe legde u vervolgens de link met Wilders?
'Een groep zonder ontwikkeling, zonder historisch besef, zonder ideaal,

Dit natuurlijk geheel in tegenstelling tot de allochtone immigranten, die hier gekomen zijn met en rijk pakket aan ontwikkeling, historisch besef en hoogstaande idealen. Zoals deze exemplaren:

  Nu waren die Marokkaanse jongens in de aanbieding ...

Oh ja, dan is er ook nog de islam:

  Speelde de islam niet ook een rol in het multicultidebat?
'De islamkritiek heeft haar houdbaarheidsdatum ver overschreden. Zelfs moslims worden inmiddels een beetje lacherig als ze horen dat er een Fitna 2 aan komt. Het gaat niet om geloof, het gaat om de verwarring tussen de thuiscultuur en de aankomstcultuur in Nederland.

De islam is natuurlijk één van die hoogstaande idealen die de Nederlandse cultuur zo hebben verrijkt.

  Zelfs moslims worden inmiddels een beetje lacherig als ze horen dat er een Fitna 2 aan komt. Het gaat niet om geloof, het gaat om de verwarring tussen de thuiscultuur en de aankomstcultuur in Nederland.

Net zo lacherig als over Geert Wilders, die ze allemaal en vrijwel zonder uitzondering dolgraag de mond zouden snoeren.
   En als we niet meer van die cultuurverrijkers erbij willen, kan dat dus alleen maar om racistische redenen zijn:

  De Vreemdelingenwet van Job Cohen noemt u racistisch.
'... De enige reden die ik kan bedenken voor Cohens terugkeer naar de politiek, die ik trouwens toejuich, is dat hij die desastreuze fout wilde herstellen.'

Hoe het dan wel moet?

  Maar is het daarmee een racistische wet?
'Het is de weeffout in de Vreemdelingenwet, daar ging mijn proefschrift over. Tot 1985 was de Vreemdelingenwet direct gelieerd aan het vreemdelingenverdrag van de VN: als iemand asiel zoekt voor vervolging, dan krijgt hij asiel. ..."

Open grenzen en vrij immigratie. Tenslotte:

  Zo wordt de migrantenervaring steeds meer de algemene menselijke conditie. We zijn allemaal expats aan het worden

"Ook die verdomde autochtone Hollanders met hun verbeelding over een eigen land".
    En wie daar tegen is, is ...:

  Professor Zijderveld, Thomas von der Dunk, Freek de Jonge - u hoort bij het kleine clubje dat de NSB-vergelijking nog onbekommerd durft te maken.
'Elke vergelijking met die helse periode wordt tegenwoordig kennelijk als volstrekt absurd en surrealistisch beschouwd. Ik vind het eerder absurd dat men zich hier door die oorlog binnen een generatie kennelijk zo gelouterd voelt dat de heilige overtuiging is ontstaan dat zoiets nooit me er zal gebeuren? Misschien omdat alles wat met de Holocaust samenhangt als het absolute kwaad is gedefinieerd?'

Inderdaad: een racist en een fascist. Want als je allochtone immigranten tegenhoudt, doe je hetzelfde als ...:

  Zo'n vergelijking maakt een zinnige discussie wel lastiger.
'Waarom zou je de aanhang van de NSB niet sociologisch kunnen vergelijken met PVV-stemmers? Men misbruikt dan graag de Wet van Godwin - maar die zegt echt niet dat je nooit meer iets met het nationaal-socialisme mag vergelijken. Het is een raar taboe als je niet meer naar zulke recente historische gebeurtenissen mag verwijzen. Het is nu eenmaal een pijnlijk feit dat Nederlanders hebben moeten erkennen dat ze als klein en verwaarloosbaar landje relatief het grootste aantal joden hebben laten deporteren.

Inderdaad: het vergassen van joden!
    Dat was makkelijk schieten:

 

 

 


Uit: De Volkskrant, 01-09-2011, column door Arnon Grunberg

Satire

Op dinsdag stond een stuk in de Volkskrant van Haye van der Heyden, schrijver van komische televisieseries.   ...
    Verder meldt hij dat hij zeer tevreden is, omdat hij uit een 'intellectueel gezin stamt', blank is en in een rijke buurt woont. Het neerslaan van de opstand in Syrië inclusief het martelen doet hij af als 'heel normale kinderziektes'. ...
    Deze man moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen, temeer daar hij beweert vrouw en kinderen te hebben. Maar vermoedelijk zijn vrouw en kinderen, net als zijn overige denkbeelden waanvoorstellingen, afkomstig uit Van der Heydens onderontwikkelde brein.
    Of zijn stuk is mislukte satire.
    Laten we dat laatste hopen.


Red.:   Een treffend zelfportret.

 

 

Naar Neurologie, organisatie  Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home