WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Neurologie, hersenstam: Gray 699

Hier een vertaling van de uitleg in Wikipedia van de gebruikelijke puur op de vorm gerichte termen bij de afbeelding Gray 699. Merk op dat deze illustratie, in tegenstelling tot het gebruikelijke, gericht is op de functie van de onderdelen en niet hun anatomie. Zo zijn 14 en 15 in werkelijkheid de ronde "buisjes" van de cranial nerves uitleg of detail , twee van de twaalf hoofdzenuwen die van de centrale zenuwstelsel naar de diverse lichaamdelen lopen:
 

 

  1*. Achterkant medulla oblongata (het geheel). 2. achterste middenspleet (anterior median fissure; slechts een uiterlijk verschijnsel van het bestaan van diverse bundels neuron-uitgangen). 3. Vierde hersenholte (de hersenholtes zijn gevuld met vloeistof voor verzorging van het weefsel). 4. Eerste olijfachtige kern (olive, olivary nucleus), met diverse bijkernen - verbonden met de kleine hersenen, via 8. 5. slanke kern (gracile nucleus), kern tussen de basale ganglia en de thalamus (het schakelstation naar de cortex) - reguleert de fijne tast en spierterugmelding. 6. wigvormige kern (cuneate nucleus) - idem, voor het bovenste deel van het lichaam. 7#.Trigeminal (drielingzenuw, vertakt zich in drieŽn - gevoel in oogstreek, wang en neus, en kaakstreek; zie ook Gray 705). 8. Onderste stengels (inferior peduncles). 9. Posterior external arcuate fibers. 10. Anterior external arcuate fibers. 11. Internal arcuate fibers. 12. Peduncle of inferior olivary nucleus. 13. Boogvormige kern (nucleus arcuatus). 14. zwervende zenuw (vagus). 15. Tongzenuw (hypoglossal).

*. Bij 1. staat als uitleg 'Medulla oblongata anterior surface' bij de reproducties van Gray 699, terwijl het een specifiek bundel (de lichtblauwe lijntjes) lijkt aan te duiden (zie ook het blauwe lijntje naar binnen lopend).
#: Bij 7. staat als uitleg in Wikipedia dat dit de 'trigeminal', oftewel drielingzenuw, zou zijn. Terwijl het zichtbaar gaat om een kern, nauw verwant aan 5 en 6. Het is dus vermoedelijk de nucleus cinerea of nucleus ala cinerea, benoemd in Gray 691 tezamen met de overige twee.

De volgende illustratie (Gray 694) laat zien hoe de verwarring heeft kunnen ontstaan:

Op de plaats van itemnummer 7 uit Gray 699 bevindt zich in Gray 694 een onbenoemde kern, met vlak daarnaast de 'spinal tract of the trigeminal nerve', oftewel: de ruggemergbuis waarin de drielingzenuw loopt.


Naar Neurologie, beslissingen  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .
 

 

 jul.2010