WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Neurologie, taal, ontstaan: Broca en Wernicke

De delen in de hersenen genaamd centrum van Broca en centrum van Wernicke liggen op verschillende plaatsen in de hersenen, maar gaan beide (mede) over taal. Eerst een deel uit het item op Wikipedia (opgeslagen 20-10-2009) over het centrum van Broca:
   Het gebied van Broca of centrum van Broca is een deel van de hersenen. Het is vernoemd naar de ontdekker, Paul Pierre Broca, en wordt ook wel het motorisch spraakcentrum genoemd. ... Het gebied van Broca bevindt zich in de linker frontale kwab in gebieden 44 en 45 van de hersenkaart van Brodmann.
    Een stoornis of beschadiging in het gebied van Broca kan leiden tot motorische afasie, ook wel afasie van Broca genoemd. Het gebied van Broca is dus belangrijk voor het spreken. Patiënten met deze stoornis hebben zowel problemen met spontane spraak als het nazeggen van woorden of zinnen. De spraak is daarbij vaak stoterig. Ook hebben zij moeite met het begrijpen van grammaticale aspecten van taal: ook wel agrammatisme genoemd. Dit blijkt niet alleen uit taalexpressie, maar ook uit het begrijpen van zinnen. Zo zal het zinnetje 'de jongen at het koekje' minder problemen opleveren dan de meer complexe zin 'de jongen werd door het meisje geschopt'. De tweede zin is lastiger, omdat hier de structuur van de zin bepaalt dat niet de jongen maar het meisje de schop uitdeelt. Als de patiënt gevraagd wordt deze zin na te zeggen, zal hij waarschijnlijk zeggen: 'jongen schopt meisje'. Ten slotte kan worden opgemerkt dat beschadiging van het gebied van Broca niet altijd tot spraakstoornissen leidt ...

En ter vergelijking dit over Wernicke:
  Het gebied van Wernicke of het centrum van Wernicke is een deel van de hersenen. Het is vernoemd naar de ontdekker Carl Wernicke en speelt een belangrijke rol bij het begrijpen van taal. Het wordt ook wel het sensorisch spraakcentrum genoemd ... Aandoeningen of beschadigingen in het gebied van Wernicke kunnen leiden tot dyslexie en sensorische afasie. De gesproken taal van Wernicke patiënten klinkt doorgaans vloeiend, maar mist betekenis. Het gebied van Wernicke ligt doorgaans in de linker temporale kwab van de hersenen.

De Engelstalige versie geeft wat meer details:
  ... there is an absence of consistent definitions as to its location. Some identify it with the unimodal auditory association in the superior temporal gyrus anterior to the primary auditory cortex. Others include also adjacent parts of the heteromodal cortex in BA 39 and BA40 in the parietal lobe.

While previously thought to connect Wernicke's area and Broca's area, new research demonstrates that the AF instead connects to posterior receptive areas with premotor/motor areas, and not to Broca's area.

Wernicke and aphasia
Wernicke's area is named after Carl Wernicke, a German neurologist and psychiatrist who, in 1874, hypothesized a link between the left posterior section of the superior temporal gyrus and the reflexive mimicking of words and their syllables that associated the sensory and motor images of spoken words.

He did this on the basis of the location of brain injuries that caused aphasia. Receptive aphasia in which such abilities are preserved is now sometimes called Wernicke's aphasia. In this condition there is a major impairment of language comprehension, while speech retains a natural-sounding rhythm and a relatively normal syntax. Language as a result is largely meaningless (a condition sometimes called fluent or jargon aphasia). However, it is now known that "Wernicke's aphasia" is not caused by damage to the Wernicke's area.

Right homologous area
Research using Transcranial magnetic stimulation suggests that the area corresponding to the Wernicke’s area in the non-dominant cerebral hemisphere has a role in processing and resolution of subordinate meanings of ambiguous words -- such as (‘‘river’’) when given the ambiguous word (‘‘bank’’). In contrast, the Wernicke's area in the dominant hemisphere processes dominant word meanings (‘‘teller’’ given ‘‘bank’’).

Modern views
Neuroimaging suggests the functions earlier attributed to the Wernicke's area occur more broadly in the temporal lobe and indeed happen also in the Broca's area.

“ There are some suggestions that middle and inferior temporal gyri and basal temporal cortex reflect lexical processing ... there is consensus that the STG from rostral to caudal fields and the STS constitute the neural tissue in which many of the critical computations for speech recognition are executed ... aspects of Broca’s area (Brodmann areas 44 and 45) are also regularly implicated in speech processing.
... the range of areas implicated in speech processing go well beyond the classical language areas typically mentioned for speech; the vast majority of textbooks still state that this aspect of perception and language processing occurs in Wernicke’s area (the posterior third of the STG).”

Wat dit laat zien is dat de door de "gewone gebruiker" als geheel geziene taalfunctie bestaat uit meerdere onderdelen, die ook nog eens op fysiek gescheiden plaatsen zetelen.

Daar is in 2016 nog een derde bijgekomen uitleg of detail . Het blijkt dat ook de hippocampus uitleg of detail een rol spreelt in het taalbegrip, namelijk bij het "zin maken" van zinnen - de hippocampus gebruikt het eerste deel van de zin om de rest te voorspellen. Dit is dus hetzelfde soort functie als het gebied van Broca doet, met dit verschil dat de hippocampus deel uitmaakt van het middelste gebied in de hersenen, waar ook de emoties zetelen  .

De hoofdfunctie van de hippocampus is het ontleden van waarnemingsimpressies in abstracte concepten, waarbij de concepten gebruikt worden ter herkenning. En verderop weer opgeslagen in het geheugen.

Iets dat dus ook met binnenkomende taal kan gebeuren. Waarbij het gebied van Broca, gelegen in de cortex, een soortgelijke functie vervult, gestuurd van binnen uit de cortex, met name het bewustzijn.

De totale taalfunctie moet dus een intensieve communicatie tussen meerdere structuren inhouden, zie Neurologie, ontstaan taal  . Tevens is het een illustratie van de modulaire opbouw  van de hersenen en de erin werkende begripsprocessen.


Naar Neurologie, beslissingen  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .

 

21 okt.2009