WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Neurologie, ontstaan taal: Chomski

21 okt.2009

Dit is uit het item op Wikipedia (opgeslagen 14-10-2009) over aangeboren taalcapaciteiten, onder de titel Universele grammatica:
 
In de theoretische taalkunde is de universele grammatica (UG) een verondersteld aangeboren taalvermogen, dat alle mensen (maar waarschijnlijk geen enkele andere diersoort) bezitten.

De theorie van de universele grammatica werd opgesteld door de Amerikaanse taalkundige Noam Chomsky. ... Chomsky formuleerde zijn theorie op basis van een aantal observaties:
  • alle kinderen (en tot op zekere hoogte ook de meeste volwassenen) kunnen alle talen leren; adoptiekinderen leren gewoonlijk vloeiend de taal van hun nieuwe vaderland spreken.
  • alle talen bevatten vergelijkbare grammaticale constructies; werkwoorden (verba) en zelfstandige naamwoorden (nomina) komen bijvoorbeeld universeel voor
  • talen bevatten recursieve constructies, die niet aangeleerd kunnen worden zonder een "recursiemodule" in de menselijke hersenen; andere dieren hebben geen recursievermogen[2]


Een centraal doel van de taalkunde, aldus Chomsky en anderen in het generatieve paradigma, is het blootleggen van de (psycho-)biologische grondslag van de universele grammatica, het "taalorgaan" in de menselijke hersenen dat een kwalitatief verschil tussen mens en dier maakt. ...

De punten afgaande, uitgaande van de voorgestelde ontwikkeling uit motoriek:
-  Alle kinderen ontwikkelen de motorische capaciteiten, dus de capaciteiten om taal te ontwikkelen.
-  De motorische oorsprong bevat woorden voor aanwijzen, zelfstandige naamwoorden, en woorden voor acties: werkwoorden. Het Nederlands maakt dit hier intuïtief duidelijk: een "werkwoord" is een woord voor een "werk" - dat wil zeggen: een actie.
- 'recursieve constructies' zijn niets bijzonders in de hersenen. In de vorm een systeem met terugkoppeling zijn recursieve constructies zeer veel voorkomend - misschien zelfs wel een regel. Het systeem waarbij het autonome zenuwstelsel de ledematen aanstuurt, onderwijl voelende waar dat ledemaat zich bevindt en aan de hand daarvan de beweging bijstellende, is een recursief systeem.


Naar Neurologie, beslissingen  , Beslissingen, bias  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .