WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Neurologie, taal, ontstaan: genetische oorsprong

21 okt.2009

In de uitloop van het schrijven van dit artikel was het nodig de bestaande artikelen over aanverwante onderwerpen te herschikken. Daarbij was het noodzakelijk een artikel uit Scientific American nauwkeurig door te lezen, en kwam de volgende passage boven water (Scientific American, nov. 2006, door Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi en Vittorio Gallese):
  Mirrors in the mind

... The human mirror neuron system does include Broca's area, a fundamental language-related cortical center. And if, as some linguists believe, human communication first began with facial and hand gestures, then mirror neurons would have played an important role in language evolution. ...

Oftewel: het idee is al bekend, hoewel dus kennelijk in beperkte kring - het is niet bekend op het internet, en als Quest het had gekend ten tijde van het genoemde artikel in het oktobernummer, had men het ook wel vermeld.
    Desondanks leek het beter het verhaal in de oorspronkelijk vorm te laten staan, omdat het laat zien dat het idee bij meerdere mensen onafhankelijk kan opkomen, en daarmee de kracht van het idee versterkt wordt.
    Inmiddels is er een verdere bevestiging gevonden van deze lijn van gedachten:


Uit: KIJK, nr. 5-2010 (Bron: Psychological Science, via Newsweek)

Botox belemmert begrip emoties

Als iemand zijn gezicht vol botox laat spuiten, kan het voor een ander moeilijker zijn om zijn emoties in te schatten. Maar wie had gedacht dat het voor de gebotoxte zelf ook moeilijker wordt om bepaalde emoties te begrijpen?
    Een paar jaar geleden deed psycholoog David Havas een interessant experiment:
hij liet proefpersonen zinnen lezen met een positieve of negatieve inhoud, terwijl hij ze ofwel een pen tussen hun tanden liet klemmen (waardoor ze gedwongen grijnsden), ofwel tussen hun lippen liet houden (waardoor ze pruilden). Hieruit bleek dat de prettige zinnetjes sneller werden gelezen door proefpersonen met een blije gezichtsuitdrukking, terwijl droef kijkende proefpersonen de onprettige zinnetjes sneller lazen. Oftewel: een gezichtsuitdrukking helpt bij het begrijpen van boodschappen die aansluiten bij die gezichtsuitdrukking.   ...


Red.:   Dit duidt op een band tussen gezichtsmotoriek en het begrijpen van taal. Wat weer verder erop wijst dat het begrijpen van taal een motorische component heeft. Wat, nog verder, het aannemelijk maakt dat dit begrijpen een component van naspelen heeft, met een rol voor de spiegelneuronen.
    De onderzoeker vond een andere experimentele test van dit soort vermoedens: het kunstmatig uitschakelen van de motoriek:
  Maar wat betekent dat voor mensen die met botox spieren in hun gezicht laten verlammen om rimpelvorming te onderdrukken? Dat heeft Havas nu onderzocht, door veertig vrouwen in te schakelen die voor het eerst met botox ... werden behandeld. ... Havas liet de vrouwen zowel voor als na hun botoxbehandeling zinnen lezen met een blije, kwade of verdrietige inhoud. (Voorbeeld van een blije zin: 'Je springt de trap op naar het appartement van je geliefde.' Kwade zin: 'De opdringerige telemarketeer houdt je weg bij je avondeten.' Verdrietige zin: 'Je dringt je tranen terug terwijl je het begrafeniscentrum in loopt.') Na het lezen van elke zin moesten de vrouwen op een knop drukken als ze hem hadden begrepen; af en toe kwam er een ja/nee-vraag tussendoor die testte of dat daadwerkelijk het geval was.
    Het resultaat, in de woorden van de onderzoekers: "De leestijden voor de kwade zinnen waren aanmerkelijk langer tijdens de tweede sessie, net als voor de verdrietige zinnen. Voor de blije zinnen werd geen verschil gevonden." Wat dat betekent? Volgens Havas en collega's dat "het blokkeren van gezichtsuitdrukkingen (...) ervoor zorgt dat emotionele verwerking van taal wordt gehinderd".Naar Neurologie, beslissingen  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .