De Volkskrant, 07-11-2013, van verslaggever Pieter Smit .2010

'Tweetaligheid stelt dementie gemiddeld vierenhalf jaar uit'

Dementie treedt later in bij tweetaligen. De eerste symptomen van de ziekte doen zich bij deze groep gemiddeld vierenhalf jaar later voor dan bij eentaligen. Ook analfabeten die twee talen spreken, blijft dementie langer bespaard. .

Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in India en woensdag is verschenen in de onlineversie van het Amerikaanse Neurology. De onderzoekers namen 648 dementerenden met een gemiddelde leeftijd van 66 jaar onder de loep. De 391 tweetaligen bleef drie typen dementie, waaronder alzheimer, langer bespaard. Gemiddeld genomen begon de ziekte na 65,5 levensjaren, bij eentaligen al na 61,1 jaar.

De onderzoekers vermoeden dat tweetaligheid de uitvoerende- en aandachtstaken van de hersenen positief beïnvloedt, waardoor dementie wordt uitgesteld. Hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder van de Vrije Universiteit vindt die bewering te voorbarig. Er bestaat volgens hem een relatie tussen tweetaligheid en dementie, maar niet een door de auteurs gesuggereerd causaal verband.

'Ze tonen niet aan dat tweetaligheid het intreden van dementie uitstelt', zegt Scherder. 'Het kan net zo goed zijn dat de hersenen van tweetaligen in aanleg anders zijn en om die reden ook op latere leeftijd symptomen van dementie vertonen. Het is dus absoluut niet gezegd dat kinderen tweetalig opvoeden hen langer behoedt voor dementie.'

Het probleem zit volgens Scherder in de onderzoeksopzet. De analyse is op één moment gedaan. 'Om een causale relatie aan te tonen, moeten patiënten tientallen jaren worden gevolgd. Dat is niet gebeurd en daarom zijn bescheiden conclusies geboden.'

Toch is het volgens Scherder een interessante studie. Vooral omdat het onderzoek onder één bevolkingsgroep is uitgevoerd en er meerdere variabelen dan alleen taalbeheersing zijn meegewogen. Door onder andere familiegeschiedenis met dementie, opleidingsniveau en ongeletterdheid in het onderzoek te betrekken, kwam naar voren dat educatie nauwelijks gerelateerd is aan het intreden van dementie.

Het onderzoek werd gedaan in de Indiase stad Hyderabad, waar een groot deel van de bevolking twee of meerdere talen spreekt, ongeacht opleiding. Mensen die meer dan twee talen beheersen, schrijven de onderzoekers, leven niet nog langer zonder dementie.
Red:  Naar Psychologische praktijktips , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]