WERELD & DENKEN
 
 

Toelichting bij Psychologisch praktijktips, cirkels: logica

9 sep.2007

De logische gevolgen gevolgen van het bestaan van denkcirkels zijn ontdekt door Alfred Tarski  , die heeft laten zien dat een logisch consistente definitie van "waarheid" alleen bestaat binnen formele systemen of talen, en dan beter "correctheid" kan heten (afleidbaar uit de axioma's van het systeem), en dat gewone- of omgangstalen altijd zo veel rijker zijn dan formele talen, dat ze noodzakelijkerwijs logische inconsistenties bevatten die een volledig sluitende definitie van het begrip "waarheid" onmogelijk maken - zoals gedemonstreerd met de Russell-paradox (de vraag naar de leegheid van de verzameling van alle lege verzamelingen), of de Kretenzer paradox (de Kretenzer die zegt dat alle Kretenzers liegen, en het dus ook over zichzelf heeft). Wat meteen laat zien waar het probleem ligt: zelfreferentie.

In onze gewone omgangstaal zullen we ons dus niet kunnen beroepen op volledig harde logica, maar zullen het regelmatig moeten doen met onze gezonde verstand. En het beste is dat gezonde verstand beschreven in de algemene semantiek - die maakt die problematische zelfreferentie expliciet, via de abstractieladder  .


Naar Psychologische praktijktips  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of naar site home  .