Praktijktips, ruzie: toelichting

15 jan.2007

Van de Ven stelt hier dat tijdens de ruzie de partners elkaar in een rol dringen. Het IRP heeft ervaringen dat het vaak anders ligt: tijdens de normale tijden in de relatie dringen de partners elkaar in bepaalde rollen, en de ruzie ontstaat omdat men die rol niet meer aanvaardt - vaak bestaat de escalatie in de ruzie eruit dat de partijen het "in die rol dringen" verhevigen.

Gewoonlijk wordt iets materieels of een detail "uitgekozen" om ruzie over te hebben, maar in feite gaat het over het geheel van de relatie. De gevoelde onvrede is meestal een vaag gevoel op de achtergrond dat in sterkte toeneemt, tot het groot genoeg is om een aanleiding te vinden. De "uitgekozen" aanleiding moet men zien als een handvat, en wordt zelden bewust gekozen.

De mogelijke en vaak aangehaalde reinigende rol van ruzie bestaat eruit dat men een deel van het oplegde rolpatroon weet af te schudden.


Terug naar Psychologische praktijktips, ruzie , Psychologische praktijktips , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]