WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Psychologische krachten: depressie, biochemisch

13 nov.2011

Bij de ontwikkeling van depressieve verschijnselen  naar een volledige depressie spelen vermoedelijk ook factoren van aanleg en van lichamelijk aard een rol. Onder wat bronnen die daar op wijzen:


Uit: De Volkskrant, 04-06-2011, door Malou van Hintum

Stress geeft depressief brein

De combinatie van stress en een afwijkend gen zorgt ervoor dat sommige mensen een grotere kans hebben op depressie dan andere. Dat schrijft hersenonderzoeker Lotte Gerritsen (UMC St Radboud) in Molecular Psychiatry. Het gen waar het om gaat is het BDNF-gen, dat een groeifactor maakt die belangrijk is voor de hersenontwikkeling.   ...
    Uit Gerritsens onderzoek blijkt dat in de anatomie van de hersenen niet zichtbaar is of iemand een normaal of afwijkend BDNF-gen heeft. Maar als iemand een afwijkend gen heeft én stressvolle gebeurtenissen in de kindertijd heeft meegemaakt, blijkt een bepaald hersengebiedje in de prefrontale cortex kleiner dan bij anderen. Het is dus pas onder invloed van een omgevingsfactor, stress, dat het (afwijkende) gen de hersenanatomie beïnvloedt.


Red.:   De stress veroorzaakt het vrijmaken van neuro-biochemische stoffen. Die dus op hun beurt de hersenen gevoelig maken voor depressie.


Uit: De Volkskrant, 12-11-2011, door Malou van Hintum

Depressie is ook lichamelijk

Psychiatrische ziekten zijn niet alleen aandoeningen van de geest, maar ook van het lichaam. Op een symposium afgelopen woensdag aan het UMC Utrecht spraken wetenschappers over het verband tussen schizofrenie, bipolaire stoornissen en depressie, en verstoringen van het auto-immuunsysteem.
    Hiervoor zijn diverse aanwijzingen, vertelt Lot de Witte, een van de sprekers en psychiater in opleiding aan UMC Utrecht. 'Bij mensen met schizofrenie komen meer auto-immuunziekten in de familie voor. Daarnaast is de ziekte geassocieerd met afwijkingen in genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem. Ook zijn er veranderingen gevonden in bepaalde cytokines (proteïnes die een rol spelen bij de afweer) in het hersenvocht en bloed van patiënten.'
    Studies hebben inmiddels laten zien dat de ontstekingsremmende middelen Celetoxib en aspirine een mild, positief effect hebben op de psychotische symptomen van mensen met schizofrenie. De Witte: 'Mensen werden niet klachtenvrij en niet iedereen reageerde op dezelfde manier. Maar gemiddeld genomen zagen de onderzoekers wel een zichtbaar effect op de groep als geheel. Het is mogelijk dat een sterker anti-inflammatoir middel zoals Prednison nog meer effect zou hebben, dat weten we nog niet.'
    Een falend auto-immuunsysteem zal niet de enige biologische oorzaak voor schizofrenie zijn, zegt De Witte. 'Daarbij spelen méér processen een rol. Vergelijk het met griep, dat is een vergaarbak van infecties. Schizofrenie is op een vergelijkbare manier een vergaarbak van processen in de hersenen en daarbuiten.'    ...


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .