De Aard van Emoties

door Robert Plutchik

Figuur 1.
De bovenkant van  de kegel en de binnenste cirkel in de uitvouw ervan beschrijven de relaties tussen de emoties analoog aan de kleuren op een kleurenwiel - de acht segmenten zijn georganiseerd als vier paren van tegengestelden, staande voor de acht primaire emoties. In de uitvouw zijn de de tussenliggende termen de emoties die bestaan uit combinaties van de twee naastliggende primaire emoties.

De vertikale dimensie van de "kegel", dat wil zeggen: naar buiten gaande in de uitvouw, geeft de intensiteit aan.

 

Figuur 2.
Hoewel de emotionele onderlagen in dieren niet altijd herken
baar zijn, hebben ze toch vele stimuli gemeen met mensen, hetgeen resulteert in soortgelijk basaal gedrag, waarop normaliter een herstel volgt van het evenwicht dat zonder  de aanvankelijke impuls niet bereikt zou worden. In de menselijke omgeving is het normaal om te spreken over "emotie" om de gevoelstoestand te omschrijven, maar in feite is emotie meer complex dan dat.