WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Psychologische krachten: lichaam

28 mei 2011

De relatie tussen lichaam en geest is al bekend uit de oudheid, maar dan meestal slaande op de levensgewoontes van de gewone mens. Maar, indachtig de hier geformuleerde opvatting dat alle psychologische eigenschappen en problemen net als fysiologische zaken als lengte "normaal" verdeeld zijn  , zal er dus ook een relatie moeten zijn voor de extremere gevallen. Wat, zodra je dit geformuleerd hebt, onmiddellijk uit je geheugen kan diepen als een ervaringsfeit: mensen met ernstige psychologische en psychiatrische problemen hebben ook relatief ook vaak diverse lichamelijke problemen. Hetgeen bevestigd is door onderzoek (in dit geval was het artikel over het onderzoek de aanleiding voor de beschrijving op deze website):

 
Uit: De Volkskrant, 28-05-2011, door Malou van Hintum

Kinderbalans beter bekijken

Kinderen met psychiatrische stoornissen zouden standaard een bewegingsonderzoek moeten ondergaan. Andersom zouden kinderen met problemen in hun grove motoriek gescreend moeten worden op psychosociale en psychiatrische problemen. Dat zegt onderzoeker en opleider Claudia Emck in haar proefschrift ‘Gross motor performance in children with psychiatric conditions’ dat ze donderdag aan de VU verdedigde. Dat fysiek bewegen de ontwikkeling van het brein kan beïnvloeden, is al langer bekend. Uit Emcks onderzoek blijkt dat kinderen met angststoornissen vooral moeite hebben met balanceertaken. Kinderen met gedrags- en autisme(-achtige) stoornissen presteren over de hele linie onder de maat. De meeste kinderen die motorische problemen hebben, realiseren zich dat zelf ook. Ze durven daarom minder goed mee te doen met vriendjes, waardoor zowel de fysieke als psychosociale ontwikkeling van deze kinderen moeizamer kan verlopen.    ...


Red.:   Zoals gewoonlijk is dit soort zaken het makkelijkst te zien aan de meer extreme uiteinden van de aandoeningen.
    Maar het geldt natuurlijk voor het hele spectrum:


Uit: De Volkskrant, 12-10-2013.

In onderzoek week 41
...
Lichaamstaal
Oneerlijke houding


De houding die mensen aannemen, bepaalt in hoeverre ze oneerlijke handelingen verrichten, stellen onderzoekers van het Amerikaanse technologie-instituut MIT. Mensen die ertoe werden aangezet om zich breed te maken, stalen in experimenten eerder geld, begingen eerder verkeersovertredingen en fraudeerden sneller bij een toets. De onderzoekers denken dat de gedragsverandering komt doordat een brede lichaamshouding een gevoel van macht geeft.


Red.:   Een stoere lichaamshouding gaat samen met een stoere geesteshouding, dus met "macht"  .  En macht gaat vrij sterk samen met gebrek aan empathie, en dus met oneerlijkheid.


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  ,  of site home  .