Leids universiteitsblad Mare, 29-11-2007, door Sanne Ravensbergen 29 nov.2007

Alleen hersenonderzoek kan gedrag van jongeren verklaren volgens psychologe

‘Puberbrein moet nog rijpen’

De Leidse ontwikkelingspsychologe Eveline Crone (32) treedt toe tot De Jonge Akademie. ‘Onze hersenen ontwikkelen zich nog door tot de leeftijd van 25 jaar.’


‘Ik heb het geluk dat er veel interesse is in hersenontwikkeling’, zegt Eveline Crone nuchter. Ze ontving prijzen voor de beste afstudeerscriptie, het beste promotieonderzoek, kreeg een Veni- en Vidi-subsidie en sleepte vorige jaar de J.C. Ruigrokprijs in de wacht. Nu treedt ze toe tot De Jonge Akademie, in 2005 opgericht ter verjonging van De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, die voornamelijk bestond uit oude wijzen.
    Tijdens haar promotie aan de Universiteit van Amsterdam raakte Crone ervan overtuigd dat het verklaren van pubergedrag alleen mogelijk is door hersenonderzoek. ‘Volwassenen met beschadigingen aan het voorste deel van de hersenen, de prefrontale cortex, vertonen vaak kindergedrag. Ze kunnen minder goed maat houden. Dat bracht mij op het idee dat de hersenen van pubers nog in rijping moeten zijn.’
    Dit idee ging in tegen de gevestigde theorie dat de hersenen van twaalfjarigen volledig ontwikkeld zijn. En MRI-onderzoek leverde ‘harde bewijzen’ voor haar theorie. Niet alleen kinderen wagen graag een gokje, ook pubers tot zestien jaar nemen veel risico. ‘Bij een taartvorm, waar een kleine gekleurde punt, hoge winst oplevert, kiezen opgroeiende kinderen sneller voor deze risicovolle optie.’
    Bij sporttalenten is te zien dat jongeren motorisch al vroeg ontwikkeld zijn, maar Crone toont aan dat de redeneervaardigheden nog niet op volwassenpeil zijn. Langetermijnbeslissingen zijn hierdoor te hoog gegrepen voor een puber. ‘Onze hersenen ontwikkelen zich nog door tot de leeftijd van 25 jaar.’
    De aandacht voor haar ‘puberhersenen’ is groot. ‘We moeten niet in een torentje blijven zitten. De resultaten van ons onderzoek zijn veel te bijzonder om binnen te universiteit te houden.’ Toch is ze voorzichtig met te stellige conclusies. ‘Journalisten vragen vaak mijn mening over de rechtspraak.’ Crone zou pleiten voor een verandering in de veroordeling van jonge misdadigers, vanwege hun minder ontwikkelde hersenen. Ook werd gesuggereerd dat de psychologe het merkwaardig vindt dat de overheid kinderen van veertien jaar zelfstandig laat plannen in het studiehuis. Terwijl hun hersenen altijd een feestje boven huiswerk verkiezen. ‘Ik denk zeker dat de rechtspraak en het onderwijs in de toekomst veel zullen hebben aan neurowetenschappelijke kennis, maar moet eerst meer onderzoek gedaan worden.’
    Met name MRI, dat pas tien tot vijftien jaar wordt gebruikt voor niet-medisch onderzoek, ‘levert revolutionaire inzichten’ op. ‘Ik weet zeker dat het een enorme boost gaat geven.’
    De Jonge Akademie heeft het voordeel dat het nieuwe inzichten gezamenlijk naar buiten kan brengen, vindt de onderzoekster. ‘In je eentje is dat niet te doen.’
    Haar voorliefde voor samenwerking leerde Crone in de Verenigde Staten. Het werken in groepen inspireerde haar tot het opzetten van het Brain & Development laboratorium in Leiden. ‘In Nederland zijn onderzoekers soms erg kritisch over onderzoek van anderen. In de Verenigde Staten heerst meer een sfeer van: ‘Kom, we gaan het gewoon doen.’
 

Naar Psychologische krachten, ontwikkeling  , Psychologische krachten  , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]