De Volkskrant, 16-06-2012, door L. Peters, Wijchen, voorzitter Obesitas Vereniging .2011

Onder toezicht plaatsen helpt dikke kinderen echt niet

Geen kind wil dik zijn en toch komen er steeds meer dikke kinderen. Soms omdat er inderdaad sprake is van bewust ongezond gedrag. Maar veel vaker omdat de kinderen en hun ouders zich onvoldoende bewust zijn van de vele en ingewikkelde risicofactoren voor overgewicht. Daar moeten ze niet voor worden bestraft door ze onder toezicht te laten plaatsen door Jeugdzorg. Daar hebben ze hulp bij nodig.

Nu de helft van de volwassen Nederlanders en een op de zeven kinderen te maken heeft met overgewicht, zou het kwartje mogen vallen. Er is van meer sprake dan van individuele problemen. We eten bijna allemaal meer dan we nodig hebben en bewegen bijna allemaal minder dan zou moeten. Maar hoe komt dat? We wonen in een land van overvloed. Er is veel te veel voedsel dat altijd beschikbaar is. Het wordt té lekker (dikmakend) gemaakt en het wordt ons in de reclame ook nog eens voorgespiegeld als verantwoord en gezond. We eten niet omdat we honger hebben maar omdat het zo gezellig is, uit verveling, als beloning, als troost.

Dat niet iedereen hier dik van wordt, heeft te maken met erfelijkheid, aanleg, stofwisseling, opvoeding en omgeving. Het is van belang dat iedereen zijn of haar risicofactoren voor overgewicht kent.

Risicofactoren voor overgewicht zijn voor een deel persoonsgebonden maar ook een gevolg van de manier waarop onze maatschappij is ingericht. In plaats van het bestraffende vingertje te heffen naar mensen die (al) te dik zijn, zou veel meer aandacht moeten uitgaan naar het voorkomen van overgewicht. Informatie en advies voor het aanleren van een gezond leef- en eetpatroon kan niet vroeg genoeg beginnen. Lang niet iedereen heeft van huis uit de kennis, het inzicht en het budget om alle gezonde keuzen te maken. Veel mensen kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken.

Er is geen kind dat dik wil zijn en een gezin dat tijdig hulp krijgt bij de ombuiging naar een gezonder leef- en eetpatroon zal daar de rest van het leven profijt van hebben.

Dat het met deze kinderen zo ver heeft kunnen komen kun je de ouders kwalijk nemen. Maar even zo goed zijn het consultatiebureau, de huisarts, de school en Jeugdzorg in gebreke gebleven. Onderzoek naar de oorzaken van overgewicht vraagt om expertise en verandering van (aangeleerd) gedrag is het moeilijkste wat er is. Dat lukt echt niet zomaar even met hulp van een diëtist of een sportschool. Dikke kinderen en hun ouders zullen het nu nog moeilijker krijgen dan al het geval is. Vooroordelen worden bevestigd en nuancering is zoek. Daar is niemand bij gebaat.

IRP: 


Naar Psychologische krachten  , Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]