WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Nut van religie: de dialoog

4 dec.2008

Religieuze leiders belijden wel eens het streven naar een dialoog met andersdenkenden. Het is welwillende maar volstrekte onzin:


Uit: De Volkskrant, 29-11-2008, door Michaël Zeeman

Beste Maarten,

Heb je gelezen wat Benedictus XVI nu weer geflikt heeft? Hier in Italië was het voorpaginanieuws voor de kranten, dus tot Nederland zal het wel niet doorgedrongen zijn. Sommige zaken zijn onverdraaglijk voor de zelfbenoemde kampioenen der verdraagzaamheid.
In het voorwoord dat hij schreef voor het nieuwe boek van zijn vriend Marcello Pera - filosoof en voormalig voorzitter van de Senaat - stelt hij dat 'een interreligieuze dialoog in de strikte zin van het woord niet mogelijk is'. 'Een ware dialoog is niet mogelijk zonder dat je je eigen geloof tussen aanhalingstekens plaatst'.   ...


Red.:   Het staat vanzelfsprekend en is onweerlegbaar: zodra religie deel van de zin van het leven wordt, is het niet bediscussieerbaar. En zodra er meer dan één onbediscussieerbare opvatting op elkaar stuit, zijn problemen voorspelbaar en vrijwel onvermijdelijk.
   Vandaar de lange stroom van kleinere en grotere religieuze conflicten en conflicten waarbij religie een belangrijke rol speelt.


Naar Religie, nut  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .