WERELD & DENKEN
 
 

De strafbaarstelling van godslastering

13 nov.2004

Naar aanleiding van de voorvallen rond de moord op Theo van Gogh stelt minister Donner van Binnenlandse Zaken voor (d.d. 13-11-2004) om bestaande wetgeving met betrekking tot godslastering, die kennelijk niet uitgevoerd wordt, weer te gaan gebruiken. De reden is dat het een middel moet zijn om extreme belediging van gelovigen door tegenstanders te kunnen aanpakken. De situatie bestaat uit een afweging van de belangen van de beledigde en de beledigende. Het belang van de beledigde is zijn morele waardengevoel, het belang van de  beledigende is de vrijheid van meningsuiting. In principe kan belediging dusdanig ernstig worden dat de belangen van de beledigde die van de beledigende overstijgen. Er is echter een fundamenteel probleem met het afwegen van die belangen: er bestaat wel een min of meer objectief criterium voor de mate van vrije meningsuiting, maar er bestaat geen objectief criterium voor de mate van belediging: iedereen kan wel beweren zeer ernstig beledigd te zijn door een of andere uitspraak. Een snel toegeven aan de klacht van belediging leidt tot willekeur.

Stel dat men ernstige gevallen wel kan definiëren, en onder de ernstige gevallen laat men godslastering vallen. Hiermee bedoelt men niet het beledigen van een god, maar van de gelovige in die god. Die gelovige ziet zijn religie als zijn richtlijn en/of voorbeeld voor zijn doen en laten in de wereld. Daarom kan belediging van die god of die religie een belediging zijn voor het hele leven van de gelovige.

Maar de wereld bestaat ook uit mensen die niet geloven in de god of de religie van de gelovige waar we het over hebben. Onder hen zijn mensen die in geen enkele god of religie geloven. De gelovige heeft voor de andersgelovige sterk negatieve kwalificaties over, en voor de niet-gelovige kwalificaties die nog sterker zijn. Onder de niet-gelovigen zijn er zelfs ook velen die wel een ideologie hebben, en met de belediging van de ongelovigen worden ook die ideologieën beledigd. Er is geen enkele reden om de beledigingen gericht aan ongelovigen en hun ideologieën anders te behandelen dan die aan gelovigen.

Als beledigingen aan gelovigen dus wettelijk vervolgd moeten worden, moeten soortgelijke beledigingen aan ongelovigen dat ook. Gezien de zeer ernstige beledigingen aan het adres van ongelovigen in de religieuze boeken van de meeste gelovigen, moeten die religieuze boeken dan ook wettelijk verboden worden


Naar Religie en ratio  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .