WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Religie, historie: het kwaad

Religies met een enkele godheid die zich ook op moraliteit voorstaan hevven vele problemen. Een van de grootste is dat van het kwaad: hoe kan een goede almachtige god het kwaad laten bestaan? Een vraag waar de halve Middeleeuwen mee zijn gevuld, en geen antwoord op is gekomen. Hier een moderne versie:


Uit: De Volkskrant, 14-01-2005, column van Ronald Plasterk

De ongelofelijke goedheid van de tsunami

Onlangs organiseerde het Reformatorisch Dagblad een bijeenkomst over God, godslastering, islam, en orthodoxie, en mij was gevraagd in discussie te gaan met dr. Bisschop, SGP-raadslid in Amersfoort. Tot mijn verbazing was 't Spant in Bussum geheel gevuld met achthonderd mensen die van verre gekomen waren, sommigen met de trein uit Zeeland. Het was een goedlachse zaal, veel jongeren, en in de pauze werd me uitgelegd dat de meesten thuis geen tv kijken, zodat dit voor hen ook een uitje was, en een gelegenheid om discussies te voeren die anderen van de tv kennen.   ...
    Waarom bent u dan ongelovig, vroeg de zaal. Niet om de wetenschap, maar om redenen van psychologie en moraal. Psychologisch is het idee dat er iemand is die je altijd in de gaten houdt, die voor je zorgt, je soms zachtzinnig straft maar altijd van je houdt, zó duidelijk een projectie van het beeld dat 4-jarige kinderen van hun ouders hebben, dat je geneigd bent wantrouwig te worden. Daar komt bij dat geloof aangeleerd gedrag is (er zijn heel weinig mensen Artikel 31 Vrijgemaakt in de Ganges-delta). Dat geloof psychologisch verklaarbaar is, betekent niet dat God niet bestaat, maar wel dat je extra sceptisch moet zijn. Maar mijn grootste bezwaar is toch moreel.
    Het voorbeeld dat ik toen nog niet bij de hand had, maar nu wel, is de tsunami. Dus - met vertraging - deze wedervraag voor 't Spant: wat is nu erger: denken dat er een almachtige vader is die willens en wetens 150 duizend van zijn kinderen laat wegspoelen om de een of andere obscure theologische reden, of denken dat er geen almachtige vader bestaat die zich bezig houdt met dit soort ellende? Ik denk dat veruit het meest humane, vriendelijke, fatsoenlijke antwoord het tweede is: die tsunami is een natuurramp, die alleen vanuit de geologie verklaarbaar is, en er is nergens een macht die deze ramp wenste of eventueel had kunnen voorkomen. Dus: Of er is geen God, Of hij is irrelevant als het om belangrijke dingen gaat, en dat komt eigenlijk op hetzelfde neer.   ...
    Godsdienst heeft geen antwoord op de oeroude hamvraag: als God almachtig is, en goed, waarom laat hij dan die ellende gebeuren?


Red.:
  Voor Plasterk's antwoord op de bestaansvraag, zie hier  , en voor de versie van deze website,
zie hier  .


Naar Historie religie  , Psychologie lijst  , Hiërarchie psychologie  , of naar site home  .