De Volkskrant, 05-07-2014, ingezonden brief van Herman van Bemmel, Voorschoten .2010

Religie

Asha ten Broeke zoekt de verklaring voor de grote invloed van religie in het 'geďnstitutionaliseerd paplepelsysteem', dat bovendien doorgaans niet bevorderlijk zou zUn voor het rationeel denkvermogen (O&D, 4 juli).
Veel waarschijnlijker lijkt mij als verklaring het feit dat religies antwoorden proberen te geven op een aantal zeer indringende vragen, zoals de vraag naar de zin, de betekenis en het doel van ons leven. Religies vertellen een Groot Verhaal als raamvertelling van allerlei andere inspirerende, troostende en bemoedigende verhalen.
Mensen die zin ontlenen aan die verhalen, die daardoor beter in staat zijn betekenis te geven aan hun leven van alledag, en die ervaren dat hun bestaan niet volstrekt doelloos is, zijn niet per se irrationeel. Ons kenvermogen is immers beperkt en niet in staat om door te dringen in precies dát wat ons leven waardevol en boeiend maakt, waarin ons leven zich onderscheidt van dat van andere wezens:
het verlangen naar zin, betekenis en doelgerichtheid. In haar laatste alinea lijkt Ten Broeke déze visie op religie te bevestigen.


Naar Psychologie lijst , Psychologie overzicht , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]