WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Nut van religie: overdracht

22 apr.2012

Het mechanisme van de overdracht van religie is al lang een onderwerp van speculatie, en van aanvallen op religie, met als meest recente voorbeeld dat van de antireligieuze "ideoloog" Richard Dawkins uitleg of detail , die religie beschreef als een meme uitleg of detail , het sociologische equivalent van een gene - iets dat doorgegeven wordt op het nageslacht.
    De redactie was ook een dergelijke opvatting toegedaan, op grond van het argument dat "als religie een onafhankelijk verschijnsel zou zijn, zou de religieuze populatie volkomen gemengd zijn, in plaats van voornamelijk beperkte tot bepaalde culturen, regio's, landen enzovoort.
    Desalniettemin is dit hier niet eerder genoteerd, vanwege een gebrek aan bewijs. Hier is dat bewijs:


Uit: De Volkskrant, 20-04-2012, van correspondent Merlijn Schoonenboom

Duitsland koploper aantal athe´sten

... volgens een nieuwe studie blijken in het oosten van Duitsland de meeste athe´sten ter wereld te wonen.
    Ruim 59 procent van de Oost-Duitsers zegt nooit in God te hebben geloofd, tegenover 13 procent die zegt dat altijd te hebben gedaan. Het hoogste aantal gelovigen bevindt zich volgens de studie in de Filipijnen met 94 procent. Nederland neemt met 39.8 procent overtuigde gelovigen en een kwart niet-gelovigen een middenpositie in.
    De studie Belief About God Across Time and Countries van de Universiteit van Chicago verklaart de sterke ongelovigheid van de Oost-Duitsers uit het communistische DDR-verleden. Religie werd officieel in het oostblok ontmoedigd. ...
    Het socialistische verleden kan ook het zeer opvallende verschil tussen geloof in Oost- en West-Duitsland verklaren. Het aantal gelovigen in West-Duitsland is met 54,2 procent bovengemiddeld; slechts 9,2 procent van de West-Duitsers zegt nooit in God te hebben geloofd.   ...


Red.:   Wat betreft sociologische verschijnselen kan het nauwelijks meer zwart-wit dan dit. Het is eenduidig en volkomen doorslaggevend: religie is een verschijnsel dat doorgegeven wordt op vrijwel puur sociale wijze, van ouders op nageslacht en buur op buur. Er was al heel weinig universeel aan, gezien de diversiteit van het verschijnsel, maar het voorgaande laat zien dat dit ook geldt voor het verschijnsel zelf.


Naar Religie, nut  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .