WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Religie en psyche: hiërarchisme

13 jan.2010

De effecten van de religie hangen deels ook af van de soort - het protestantisme werkt deels weer anders uit dan iets als katholicisme:


Uit: De Volkskrant, 12-01-2010, door Robert Giebels

Protestantse manager is duidelijk zichtbaar

Wie een protestant als baas heeft, hoeft niet te rekenen op een complimentje. Dat ontdekte Tom van den Belt (53) bij zijn promotie-onderzoek Management en levensbeschouwing in Nederland. Niet eerder is er onderzoek gedaan naar het effect van levensovertuiging op de wijze van leidinggeven. Van den Belt hoopt er deze week op te promoveren aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Maakt geloof verschil op de werkvloer?
‘Er blijkt een groot verschil tussen managers met een protestantse geloofsovertuiging enerzijds en katholieke en niet-christelijke managers anderzijds. Protestanten zijn veel minder mensgericht. Ze zijn minder gericht op saamhorigheid en commitment – de binding van medewerkers aan de organisatie. Wat opvalt is dat het niet uitmaakt of het orthodox-protestantse managers zijn, zeg maar SGP, of moderne protestantse managers, zeg CDA.’

Wat heeft dat met het protestantse geloof te maken?
‘Protestanten zijn vanuit de dogma’s meer individualistisch. Ze zijn minder op het geheel gericht en de orthodoxe leer zegt: de mens is geneigd tot alle kwaad. Ze hechten meer aan gezag en minder aan wat ondergeschikten inbrengen. Alle gezag komt van God en de leidinggevende moet die hiërarchie bewaken. Het is de calvinistische geest: hard werken en dat ook van je personeel verwachten. Complimentjes passen daar niet bij. ...'   ...


Red.:   Waar de organisatie van de katholieke kerk zelf veel hiërarchischer is  , geldt dat dus niet voor de houding van de individuele gelovige. De protestant staat door het ontbreken van een hiërarchie boven hem, veel directer in contact met zijn godheid. Dus heeft hij veel directer te maken met die almacht, en kennelijk, daardoor juist meer op hiërarchie en gezag ingesteld. Waarschijnlijk is het zo dat waar katholieken in eerste instantie met priesters in diverse rangen te maken hebben, is het voor hen waarschijnlijk ook makkelijker om in dat gezag het menselijke te zien.


Naar Religie en psyche  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .