WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Religie en ratio: kansen en ID'ers

13 dec.2008

Onderstaand bronnen die aangeven dat de strijd tussen religie en de seculiere maatschappij is toegenomen. Dit zijn allemaal voorbeelden van gevallen die een jaar of vijf gelden nog ondenkbaar waren, en die alleen maar hebben kunnen gebeuren vanwege de hernieuwde assertiviteit van de religieuzen. En het leidt geen enkele twijfel dat die nieuwe assertiviteit is veroorzaakt door de instroom van een kleine miljoen moslims, die erin geslaagd zijn, met hulp van binnenuit van de multiculturalisten, om concessies af te dwingen die voor de bestaande religies niet meer in beeld waren, zoals het openlijk dragen van religieuze kleding, en het mogen oprichten van prominente godshuizen.
 

Uit: De Volkskrant, 13-12-2008, column door Bas Haring

Mijn eend is dood, en dat doet me tóch wat, als atheïst

... Mijn eend is dood. Mij lieve eendje waar ik al een stuk of zeven columns over schreef. Afgelopen zomer heeft ze nog drie weken in huis gezeten. Omdat ze ziek was. 's Ochtends werd ik gewekt door het geschuifel van mijn eendje in haar hok en later ook weer door gekwaak. Gelukkig, ze was weer beter.
    Maar nu is mijn eend dus dood. Dat kan gebeuren. Ze zwom vrij in de sloten rond het huis. Maar het beroerde is de manier waarop: ze is doodgeschoten. Door een stelletje ongelooflijke klootzakken van jagers die het leuk vonden om een schot hagel in een groep dorpseenden te jagen. Mogen jagers huisdieren doodschieten? Binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam!
Mogen ze mijn konijn in de tuin ook doodschieten? Stelletje vandalen. Het is jammer dat ik ze niet heb gezien. Ik had ze een vinger afgesneden: als zij een beetje mens mogen doden - dat is een eend voor mij dan mag ik dat ook. En een vinger is een beetje mens.
    Ik kreeg pas nog een e-mail over mijn eendje van Cees Dekker - die van de Theïstische Evolutie en vroeger van het Intelligent Design. Een lieve e-mail. Met een vraag:
    Hoe kun jij-als overtuigd atheïst je gevoelens voor je lieve eendje duiden? Waar komen die gevoelens van liefde vandaan als jij niets anders bent dan het vuren van neuronen; een compositie van atomen?
...


Red.:   Dit is dezelfde vraag als: "Hoe kan uit het willekeurige door elkaar bewegen van atomen een oog ontstaan?" En het antwoord is ook hetzelfde.
    Als eerste moet je weten dat de hersenen niet bestaan uit een groot ondeelbaar geheel, maar uit verschillende hoofdstructuren: de basale hersenen (ruggemerg, hersenstam), de kleine hersenen, en de grote hersenen (de cortex)  . De hersenstam en kleine hersenen heeft de mens gemeen met de zoogdieren. De hersenstam verzorgt de reflexen en de kleine hersenen de emoties. En naarmate het zoogdier hoger is, lijken de dierenemoties sterker op de mensenemoties. En de evolutie kan een dier zelfs de emoties van een mens begrijpen of  aanleren, zoals is bewezen voor de hond  .
    Kortom: de vraag van Cees Dekker is gewoon een domme vraag - of charmanter: een ongeïnformeerde vraag. Want waar we veilig kunnen aannemen dat een amoebe geen emoties heeft, en een hond dus wel, is het antwoord duidelijk: emoties zijn gewoon evolutionair ontstaan. Ook de hogere emotie van liefde - dus. En die emotie is ontstaan in datgene dat honden en mensen delen: de hersenen, en de neutronen die daar vuren.


Naar Religie en ratio, kansen  , Religie en ratio  , Psychologie lijst  , Hiërarchie psychologie  , of naar site home  .