WERELD & DENKEN
 
 

Bronnen bij Religie en ratio: menging moraal

30 aug.2009

Voor de stelling dat moraal niet vastzit aan religie, maar dat religie een evolutionair gevolg is van moraal is nu ook een fysiologisch bewijs geleverd:
 

Uit: DePers.nl, 10-03-2009.

Hersenen beheersen geloof in religie

Wetenschappers hebben delen van de hersenen geïdentificeerd die het geloof in religie beheersen. Het onderzoek toont aan dat het geloof in een hogere macht nuttig is voor het overleven van de mens.

...    Voor het onderzoek werd een aantal vrijwilligers gevraagd na te denken over morele en religieuze kwesties. Voor de meting werd een machine gebruikt die de meest actieve delen van de hersenen vaststelt. Hieruit kwam naar voren dat athe├»sten en mensen met verschillende religieuze achtergronden hetzelfde deel van de hersenen gebruiken voor het oplossen van morele vraagstukken. Deze delen werden door religieuze mensen ook gebruikt wanneer het over God ging.  ...
 

Red.:   De gebieden gebruikt door religie zijn hetzelfde als die gebruikt bij morele overwegingen in het algemeen. Nu bestaat religie op de schaal van de menselijke ontwikkeling dusdanig kort dat je alleen al opgrond van dat feit kunnen stellen dat religie dus het gevolg is van het moraal-denken.
    Natuurlijk denken gelovigen daar anders over - een voorbeeld van een dergelijke redenatie:
 
  Het brein heeft een bepaalde gevoeligheid ontwikkeld voor elke vorm van geloof die de kans op overleving vergroot. Dit zou kunnen verklaren waarom het geloof in God en het bovennatuurlijke zo wijdverspreid is.

Omdat de factor 'de kans op overleving' veel langer speelt dan de factor 'het geloof in God',is hier de gang van zaken natuurlijk omgedraaid. Dat die omdraaiing komt de factor religie zelf, lijkt uit het laatste citaat:

      "Daarmee heeft religie geen eigen 'God spot', maar maakt het deel uit van een reeks geloofsystemen in de hersenen die we elke dag gebruiken", verklaarde professor Jordan Grafman van het Nationaal Instituut voor Neurologische Aandoeningen in Bethesda, nabij Washington.  aldus Grafman die zelf ook in God gelooft.

En Grafman ligt ook nog toe daar waar de gelijkstelling van moraal en een God definitief uit de hand begint te lopen:
 
  Wanneer we ergens geen wetenschappelijke verklaring voor hebben, zijn we geneigd te vertrouwen op het bovennatuurlijke,

Tja. Daarvan is in de praktijk al zeer uitvoerig gebleken dat dit niet werkt.
 

Naar Religie en ratio  , Psychologie lijst  , Psychologie overzicht  , of site home  .