De Volkskrant, 30-05-2012, door Martijn van Calmthout 30 mei 2012

Plasterks gratis bta's

Kostenloos exact studeren kan het aantal bta's vergroten, maar de huidige studie-uitval is een groter probleem.

Het plan van voormalig minister en huidig PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk om studenten van exacte en technische studies in de toekomst vrij te stellen van collegegeld, roept terecht felle reacties op. Plasterk sprak zondag in Buitenhof over het groeiende tekort aan technici en bta's dat de Nederlandse bedrijvigheid parten gaat spelen. Die zorg is terecht. De vraag is echter of het probleem op te lossen is door veel meer studenten naar exacte vakken te lokken. Er is niet zozeer behoefte aan meer studenten bta en techniek, er is behoefte aan afgestudeerden in die richtingen.

Dat universiteiten en hogescholen niet enthousiast reageren, hangt samen met het bestaande financieringsstelsel, waarin collegegeld per student moet worden verdiend. Massale toestroom van studenten die vervolgens niets opleveren, is vragen om kwalitatieve problemen bij studierichtingen die juist tot de kostbaarste behoren.

Het aantal inschrijvingen voor exacte studies stijgt de laatste jaren al licht; het aantal afstudeerders nauwelijks. Het echte probleem van de schaarse bta's is daarom de relatief grote studie-uitval. Een kwart van de eerstejaars houdt het binnen een jaar al voor gezien. Ook voor veel gemotiveerde studenten zijn de studies kennelijk te pittig of toch anders dan ze gedacht hadden.

Plasterks voorstellen, die overigens geheel in lijn zijn met eerdere ideen van werkgeversorganisatie FME, zijn op zijn best een begin van de oplossing van het Nederlandse btatekort. Parallel daaraan zijn niet alleen plannen nodig om het onderwijs aan alle exacte studenten fatsoenlijk te financieren, nog belangrijker is het om de huidige studie-uitval in de exacte richtingen terug te dringen met betere voorbereiding, beter onderwijs en betere begeleiding. Dat is fair voor de huidige - betalende - studenten. En mogelijk ook effectiever dan Plasterks gratis instroom.

Naar Wetenschap lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]