De Volkskrant, 28-10-2010, door Niek van der Leer en andere studentvertegenwoordigers. .2010

Kabinet is ramp voor bèta en techniek

Het kabinet-Rutte wil Nederland tot de top-5 kenniseconomieën laten behoren en de adviezen in het rapport van de commissie-Veerman uitvoeren. Investeren in techniek en innovatie is daartoe essentieel en onvermijdelijk. Toch worden juist de technische studies snoeihard aangepakt.

Zomaar drie citaten uit het rapport van Veerman: ‘Extra zorgelijk is dat het aantal Nederlandse afgestudeerden in bèta en techniek ver beneden het Europese gemiddelde ligt’, ‘De aansluiting op de arbeidsmarkt is goed behalve bij bèta- en techniek afgestudeerden waar aanhoudende tekorten zijn’ en: ‘Én met het oog op de internationale concurrentiepositie én met het oog op de benodigde kwaliteit, moet de overheid zorg dragen voor een adequate financiering inclusief – waar nodig – verlenging van de master’. De voorgenomen maatregelen staan meer dan eens lijnrecht tegenover de aanbevelingen van Veerman.

Zo wil het kabinet voor masterstudenten de studiefinanciering vervangen door een leenstelsel. Studenten die een tweejarige master volgen (zoals bij alle bèta-masters het geval is) worden zodoende met een dubbel zo hoge studieschuld opgezadeld dan studenten met een eenjarige master. Daarnaast zouden studenten die meer dan één jaar vertraging oplopen liefst 3.000 euro extra collegegeld moeten betalen. Ook hier is geen rekening gehouden met de langere studieduur van bètaopleidingen. Technische studenten moeten nu – als zij de boete willen ontlopen – per jaar gemiddeld meer punten halen dan andere studenten. Het volgen van een technische studie wordt zodoende louter ontmoedigd en het tekort aan ingenieurs zal alleen maar toenemen.

Het kabinet prijst enerzijds het rapport van Veerman, maar holt dat anderzijds uit tot een selectie van aanbevelingen die binnen de bezuinigingen past. Van investeringen is geenszins sprake: de student gaat meer betalen en universiteiten krijgen minder geld per student. Juist die studies die extra aandacht verdienen zijn de grootste verliezer. Het regeerakkoord is niets minder dan een ramp voor ‘kenniseconomisch’ Nederland.


Niek van der Leer, Milou Foole (TU Delft), Eva Kunst, Sjoerd van den Bedem (Universiteit
Twente), Christopher Gits en Jelle Loogman (TU Eindhoven) vertegenwoordigen de
studentenraden van de drie technische universiteiten.


Naar Wetenschap lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]