De Volkskrant, 19-06-2012, ingezonden brief van Frans Poot, Bilthoven 320 jun.2012

Brief van de dag

'Herwaardeer onderwijs in ambachten'


Het interview met Ruud Porck (Binnenland, 15 juni) sprak mij zeer aan. Deze directeur van het Technisch College in Velsen vertelt heel beeldend hoe hij het gevecht aangaat tegen de vooroordelen over het vmbo en technische opleidingen. Het vmbo wordt immers vaak het afvoerputje van het onderwijs genoemd, terwijl juist daar de technici opgeleid worden die de motor van onze economie zijn. Het is een strijd tegen het gevoel van minderwaardigheid in een maatschappij met een overwaardering voor hen die van een hbo of universiteit komen. In mijn dagelijks werk zie ik vaak leerlingen aan een technische opleiding die met het idee hebben dat ze dom zijn omdat ze moeite hebben met het leren van vreemde talen. Het zijn momenten dat je pijnlijk geconfronteerd wordt met een lelijk trekje in onze maatschappij. Ruud Porck brengt de kinderen respect en eigenwaarde bij, door hen op de talenten te wijzen die ze wel hebben. Terecht zet hij vraagtekens bij de zin van het leren van een vreemde taal op deze opleidingen.
    Het wordt tijd voor een herwaardering van het onderwijs in ambachten.


Naar Wetenschap lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]