De Volkskrant, 04-09-2012, van correspondent Patrick van IJzendoorn .2010

Engeland schrikt van aanpak diploma-inflatie

Engelse hoofdonderwijzers dreigen naar de rechter te stappen uit onvrede met de lage examencijfers die veel van hun leerlingen hebben gehad. Examencommissies hadden, zonder dat aan te kondigen, de juni-examens voor het vak Engels een stuk strenger nagekeken dan te doen gebruikelijk.

Volgens schoolbesturen is er sprake van politieke inmenging: minister van Onderwijs Michael Gove had beloofd een einde te zullen maken aan de diploma-inflatie.

Het was in de afgelopen zomers een vertrouwd beeld: Engelse scholieren die juichend kennisnemen van hun examenresultaten. Dit jaar was de stemming bedrukt. Voor het eerst sinds 1988 bleken de cijfers lager te zijn dan het jaar ervoor. Vooral de examens Engels waren een slagveld. Tienduizenden scholieren, die minimaal een gedoogzesje hadden verwacht, kregen tot hun schrik een onvoldoende. Er is vooral strenger gekeken naar spelling, interpunctie en grammatica.

Hadden ze hun examen niet in juni maar al in januari afgelegd, dan zouden ze wel zijn geslaagd. Ofqual, de examenwaakhond, heeft toegegeven dat er in januari te coulant is nagekeken en dat de deelnemers indertijd simpelweg geluk hebben gehad. Volgens veel hoofdonderwijzers is dit geen eerlijke situatie en dient de bestuursrechter hierover te oordelen. Komende week besluit de onderwijscommissie van het Lagerhuis of er een apart onderzoek naar de discrepanties komt.

De examenverzwaring past in het beleid van de Conservatieve bewindsman die de geloofwaardigheid van het middelbaar onderwijs wil herstellen. Werkgevers en universiteiten klagen al jaren over de gebrekkige kennis die geslaagde scholieren hebben van met name Engels en wiskunde. Examens zijn de afgelopen vier decennia eenvoudiger geworden.

Geholpen door de beroerde arbeidsmarkt, heeft de onderwijsrevolutie inmiddels ervoor gezorgd dat scholieren weer kiezen voor vakken als biologie, scheikunde, natuurkunde en aardrijkskunde. Dat is ten koste gegaan van 'nail technology', 'personal effectiveness', 'cake decorating', en 'health and safety'. Voor scholen was het aanbieden van zulke modieuze disciplines aanlokkelijk omdat een hoog slagingspercentage mooi staat op de ranglijsten.

Deze week openen in Engeland 55 nieuwe 'Free schools', scholen die door ouders, docenten, bedrijven of religieuze organisaties met overheidsgeld zijn opgezet. Vanwege het traditionele curriculum en de hoge kwaliteit zijn deze scholen, die van harte worden gesteund door Gove, populair bij ouders. In Liverpool heeft ook voetbalclub Everton een Free school geopend, waar plaats is voor 120 jonge Liverpudlians uit armere gezinnen. Tottenham Hotspur wil dit voorbeeld volgen.


Naar Wetenschap lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]