De Volkskrant, 08-08-2012, hoofdredactioneel commentaar, door Peter Giesen .2010

Mbo'ers zonder werk

Roc's hebben te veel studenten binnengehaald voor modieuze richtingen en te weinig voor technische vakken.

Veel jongeren met een mbo-diploma kunnen geen werk vinden, blijkt uit een onderzoek van FNV Jong. In de top-10 van populaire opleidingen staan vijf studies met matige tot geringe kansen op de arbeidsmarkt.

Het probleem is deels van conjuncturele aard, maar de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt is ook een structureel probleem. Te veel studenten kiezen voor een richting die weinig perspectief biedt, terwijl een tekort bestaat in andere richtingen, zoals de technische vakken. Een paardenmiddel als een numerus fixus moet zo veel mogelijk worden vermeden. Het is ook onmogelijk studenten naar studies te dirigeren waarvoor ze geen belangstelling hebben.

De voorlichting aan studenten kan wel sterk worden verbeterd. Hier wreekt zich echter het feit dat het mbo in de jaren negentig is georganiseerd als een pseudomarkt, als reactie op een periode van grote staatsbemoeienis. Opleidingen werden geprikkeld om te concurreren en zo veel mogelijk studenten binnen te halen. Dat hebben ze met verve gedaan, met modieuze nieuwe studierichtingen en glossy brochures.

Een herbezinning is noodzakelijk. Regionale opleidingscentra (roc's) kunnen de concurrentie beperken en de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren, in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. De overheid zou initiatieven op dit gebied moeten stimuleren door minder eenzijdig op studententallen te bekostigen.

Bovendien laat deze kwestie eens temeer zien dat het imago van de technische vakken moet worden verbeterd, niet alleen in het mbo, maar ook in het vmbo en het technisch bedrijfsleven. Het ambacht moet status krijgen. Misschien kan de economische crisis daaraan bijdragen, als blijkt hoe kwetsbaar de afgestudeerden in de 'leuke' vakken zijn.

 


Naar Wetenschap lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]