De Volkskrant, 22-10-2012, ingezonden brief van BOUKE BOSGRAAF, HOOFD BELEID VAN HET KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS KIVI NIRIA
 
.2010

Steun techniekopleiding

Met veel plezier heb ik het artikel van Lodewijk Pessers over de studiefinanciering gelezen (O&D, 17 oktober). Hij schrijft dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wat minder zal worden door de invoering van het sociaal leenstelsel, maar dat dit helemaal niet zo erg hoeft te zijn. Er zijn genoeg opleidingen die maar een heel beperkt arbeidsmarktperspectief hebben, maar waar scholieren te makkelijk voor kiezen. Natuurlijk hebben opleidingen sinds dit jaar de plicht het arbeidsmarktperspectief mee te nemen in hun voorlichting, maar er is echt geen opleiding die gaat zeggen dat ze wel leuk is, maar dat er geen werk in te vinden is.

Door ons financieringssysteem bepalen scholieren welke opleidingen het meeste geld krijgen. Arbeidsmarktperspectief of niet. Dit leidt tot jeugdwerkloosheid. Met een andere opleiding hadden de jongeren direct een baan gevonden. De politiek weet dit: in bijna alle verkiezingsprogramma's werd aandacht gegeven aan pogingen meer jongeren te laten kiezen voor een technische studie. De vraag vanuit deze arbeidsmarkt is enorm.

De staatssecretaris zei voor de zomer dat een sociaal leenstelsel leidt tot een betere studiekeuze. Studenten moeten dan immers meer in zichzelf investeren en zullen beter nadenken. Het grote gevaar is dat techniekstudies, die langer duren en intensiever zijn, duurder worden dan andere en daardoor minder aantrekkelijk.

De politiek moet scholieren helpen in het keuzeproces. Dat kan door opleidingen meer op arbeidsmarktrelevantie te belonen dan op basis van instroom. Door dit zichtbaar te maken, begrijpen jongeren beter welke opleidingen perspectief bieden. Daardoor durven onderwijsinstellingen zich scherper te profileren. Werp daarnaast geen financiële barrières op voor langduriger en intensievere studies, zoals nu dreigt met invoering van een generiek sociaal leenstelsel. Kom over de brug met een jaar studiefinanciering voor die opleidingen, waartoe ook de techniekopleidingen behoren. Dit betaalt zich gemakkelijk terug en iedereen heeft er baat bij.Naar Wetenschap lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]