De Volkskrant, 30-01-2012.  .2010

Ander commentaar

NRC Handelsblad

'Veertig jaar na haar oprichting is de SP een machtsfactor van betekenis geworden. De actiepartij van voorheen is ook een bestuurderspartij geworden die lonkt naar regeringsdeelname. Maar alle veranderingen ten spijt: de SP is primair de antikapitalistische partij gebleven die zij vanaf 1972 is. Voor een open economie als die van Nederland zijn de plannen van de SP onuitvoerbaar. Zij vormen een reactie op de donkere kanten van de markt. Dit antikapitalisme is slechts door het kapitalisme zelf te bestrijden.'


Trouw

'Met het vertrek van Tjeenk Willink als vicepresident van de Raad van State verdwijnt een belangrijk commentator van de verhouding tussen politiek, openbaar bestuur en samenleving. Hij schuwde het debat niet. Sinds 2010 wordt weer gepraat over de rol van het staatshoofd bij formaties. Welk probleem lost de politiek op door de rol van het staatshoofd in een formatie te beŽindigen, vroeg hij. Zijn opvolger, Piet Hein Donner, wacht de zware taak het niveau van Tjeenk Willink vast te houden.'

 

FD

Nederland heeft een tekort aan technisch personeel dat oploopt. Het kabinet heeft bedrijven en kennisinstellingen gevraagd hoe de aanwas te vergroten. De plannenmakers doen er goed aan niet alleen oog te hebben voor de 'top' maar vooral ook voor het vmbo en het mbo;
juist daar zijn de tekorten het grootst. Betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven maakt Nederland ook interessanter voor buitenlandse krachten, die nodig zullen blijven om aan de arbeidsvraag te voldoen.'IRP: 

Naar   , lijst , overzicht   , of naar site home .
 

 

[an error occurred while processing this directive]