De Volkskrant, 21-06-2013, van verslaggeefster Nanda Troost 2010

Voor de vakman is er werk genoeg

Het onderwijs is te veel gericht op kennis, vindt de Sociaal-Economische Raad. Er is juist een grote behoefte aan vaklui. En hun werk is prachtig, zeggen ze zelf.

Tussentitel: Het ambacht moet volgens de SER van zijn stoffige imago worden verlost

Steeds minder jongeren kiezen voor een ambacht terwijl daar ondanks de stijgende werkloosheid tekorten aan vakmensen zijn. Hoe komt het ambacht af van zijn stoffige imago? Door al op de basisschool meer aandacht te besteden aan de interesse van scholieren voor ambacht en techniek.

Dat staat in een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER), dat vandaag aan minister Asscher wordt aangeboden.

Naast de Citotoets moet er daarom in groep 8 ook een capaciteitentoets worden afgenomen. Dan wordt er meer gemeten dan alleen het intellectuele denkniveau, vindt de SER.

Ambachten worden ondergewaardeerd omdat het onderwijs te veel is gericht op cognitieve vaardigheden, zegt Mirjam van Praag, hoogleraar ondernemerschap en organisatie aan de Universiteit van Amsterdam en als kroonlid voorzitter van de SER-commissie Toekomst Ambachtseconomie. 'Iedereen is gericht op vmbo-t, havo en vwo. Hoe hoger je komt, hoe beter je bent. Maar ook voor mensen die slim zijn met hun handen kun je zo'n rangorde aanbrengen.'

De ambachtseconomie is wezenlijk voor de economische ontwikkeling van Nederland, stelt de SER. Ambachten zijn een bron van creativiteit en innovatie. Sommige specialistische ambachten hebben een sleutelfunctie in de maakindustrie, staat in het advies. 'Je kunt alles wel uitbesteden, maar als de maakindustrie verdwijnt, verdwijnt niet alleen de vakkennis maar raken we ook de innovatie kwijt', zegt Rob Schenk namens SOS Vakmanschap. 'Zonder tapijtindustrie waren we nooit op kunstgras gekomen.'

De ambachtseconomie, met een omzet van 110 miljard euro per jaar, draait op 285 duizend, veelal kleine, ondernemingen met in totaal 774 duizend banen. Tot 2021 zijn er 229 duizend nieuwe vakkrachten nodig, omdat veel oudere ambachtslieden met pensioen gaan.

'We horen nu veel over de oplopende jeugdwerkloosheid, maar voor jongeren liggen er dus veel kansen in ambachtelijk werk', zegt Van Praag. Overheid en onderwijs zouden volgens de SER per beroepsgroep duidelijk inzichtelijk moeten maken wat het perspectief op werk is.

De SER adviseert verder dat er in het beroepsonderwijs naast de technische kennis meer aandacht wordt besteed aan het ondernemerschap. 'Vakmensen worden vaak ondernemer, maar het ondernemerschap hangt er een beetje bij, als bijproduct van hun beroepskeuze.' Ongeveer tweederde van de bedrijven komt voor rekening van zzp'ers.

In de branche zelf moet de meestertitel worden ingevoerd, zodat vakmanschap en excellentie zichtbaarder worden. 'Dat werkt inspirerend en meesters kunnen als ambassadeurs worden ingezet', zegt Van Praag.


Red.:   Zie zenuwzieke alfa-intellectuelen in de media
 

Naar Onderwijsbeleid, lijst , Rijnlands beleid , Rijnlands beleid, overzicht  , of site home .
 

[an error occurred while processing this directive]