De Volkskrant, 22-11-2011, van verslaggever Robin Gerrits .2010

Krimp vmbo leidt tot tekort tienduizenden vaklieden

Het technisch onderwijs staat sterk onder druk. Doordat steeds minder vmbo-scholieren voor de richting techniek kiezen, dreigen vooral zogenoemde krimpregio's over een paar jaar met grote tekorten aan geschoolde vaklieden te maken te krijgen.
    Dit schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB samen met het Platform VMBO in een manifest, dat vandaag wordt aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Cijfers over de inschrijvingen laten zien dat het aantal techniekleerlingen tussen 2004 en 2010 met gemiddeld 30 procent is gedaald. Met name in de provincies Drenthe, Overijssel en Limburg gaat het hard.
    De daling van het aantal techniek-leerlingen staat niet op zichzelf. Ook de andere richtingen van de laagste twee vmbo-leerwegen (basisberoeps en kaderberoeps) kampen met sterke afname. Maar juist richtingen als autotechniek, metalektro en bouwnijverheid vergen afdelingen met dure apparatuur. Die zijn met minder leerlingen voor scholen moeilijker overeind te houden.
    Zulke afdelingen verdwijnen, om alleen over te blijven in grotere regionale gemeenten. Het verre reizen vormt vervolgens voor scholieren vaak een drempel om voor techniek te kiezen. Ook de pensionering van steeds meer techniekleraren plaatst scholen voor problemen.
    Van de drie grote leerwegen van het vmbo blijft alleen de theoretische leerweg, voorheen mavo, op sterkte. Al jaren is er een verschuiving te zien van vmbo naar havo en vwo. De organisaties voorzien hierdoor al over een paar jaar een tekort van tienduizenden vaklui in technische beroepen. Ze willen meer aandacht voor de goede perspectieven in technische beroepen en de Citotoets aanvullen met praktische vaardigheden om de leerlingen te 'verleiden'.


Naar Wetenschap lijst , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .

[an error occurred while processing this directive]