De Volkskrant, 12-05-2012, door dr. Jacco Farla, programmaleider Natuurwetenschap en Innovatiemanagement, Universiteit Utrcht .2010

Studeer alleen techniek als je het leuk vindt

James Dyson roept studenten op om een technische studie te kiezen (O&D, 5 mei). Hij wijst erop dat er in Nederland een tekort is aan ingenieurs en hij beschrijft het belang van uitvinders voor het oplossen van de grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Verder geeft Dyson aan dat het werk van ingenieurs (en andere natuurwetenschappers) gewoon heel leuk, spannend en praktisch is.

Dat laatste lijkt mij een goede reden om een technische studie te kiezen. Als je goed bent in de bčtavakken en je vindt het echt leuk, dan moet je zeker een technische studie kiezen. Als je iets heel leuk vindt, heb je namelijk ook de motivatie om van zo'n studie en je latere werk een succes te maken.

Wat betreft de belangrijke rol van uitvinders is een nuancering gepast. James Dyson is toevallig een succesvolle uitvinder, die er ook nog een goedbelegde boterham mee verdient.

De meeste afgestudeerden van een technische studie krijgen als ingenieur geen toppositie in een bedrijf; ze krijgen een econoom, jurist of bedrijfskundige als baas. Dat is logisch, omdat er bij succesvolle innovaties meer komt kijken dan een briljante uitvinder. Succesvolle innovatie is altijd een gezamenlijk traject. Slimme technici staan misschien aan het begin van dat traject, maar het uiteindelijke falen of slagen van een innovatie hangt misschien nog wel in grotere mate af van de juristen, economen, ontwerpers, psychologen en marketingdeskundigen die ook bij innovatieprojecten betrokken zijn.

Als we in Nederland zo'n groot tekort aan ingenieurs hebben, zou je verwachten dat bedrijven ingenieurs een goed salaris betalen. Dat valt echter tegen.

De jonge jurist, econoom, et cetera (vaak de baas van de technici) heeft al snel een hoger salaris dan de jonge ingenieur in een bedrijf. Hoe dat precies komt, weten we niet. Buitenlandse concurrentie kan een rol spelen. In India en China worden jaarlijks vele tienduizenden briljante ingenieurs opgeleid.

Misschien komt het ook doordat het Nederlandse research & developmentklimaat niet zo best is. Wij besteden daar een relatief klein deel van ons nationaal inkomen aan en onze grote onderzoekslaboratoria (denk aan Organon in Oss) worden ontmanteld. Dat Nederlandse tekort aan ingenieurs zegt dus niet zoveel over het arbeidsmarktperspectief.

Staan blijft dat techniek een prachtig en spannend vak is en niet iedereen is slim genoeg om zo'n studie aan te kunnen. Naast ingenieurs hebben we echter ook veel hoogopgeleide mensen nodig die de niet-technische aspecten van innovatie begrijpen. De enige echt goede reden om techniek te gaan studeren - en dit geldt ook voor iedere andere studie - is dat je het gewoon heel erg leuk moet vinden.
Naar Alfa's en bčta's, banen , Alfa's en bčta's, sociologisch , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .

[an error occurred while processing this directive]