VARAgids, nr. 30-2010, door Joris Henquet .2010

Zomergastheer

Waarom kunnen we ons verheugen op Jelle Brandt Corstius als de nieuwe presentator van Zomergasten? Vier Jelle-kenners beschouwen voor en schetsen zijn carriereverloop.

Tussentitel: Verspreek je eens een keer. Enig

FRITS BAREND (Journalist en voormalig werkgever van Jelle, die van 2002 tot 2004 redacteur was bij Barend & Van Dorp) 'Na zijn studie Journalistiek wist Jelle niet zo goed wat hij moest gaan doen en omdat mijn vrouw en ik zijn ouders goed kenden, kwam hij stagelopen bij Barend & Van Dorp. In dat programma werden niet alleen maar schrijvers en politici uitgenodigd. maar ook mensen als Gerard Joling en Katja Schuurman. Omdat hij uit een wat intellectueler milieu komt, had Jelle het daar volgens mij de eerste drie maanden niet makkelijk mee, maar hij heeft zich geweldig aangepast en begon het enig te vinden. Uiteindelijk is hij tweenhalf jaar op de redactie gebleven. We namen met pijn in het hart afscheid van hem. Jelle wist ons ook vaak te verrassen met zeer bijzondere gasten. Zo hadden we dankzij hem ooit een krankzinnige Belgische uitvinder aan tafel. van wie Henk en ik eerst dachten: wat moeten we met die man? Maar dat bleek dan in de uitzending een geweldige gast te zijn:
'Ik vond de keuze voor Jelle als Zomergasten-presentator verrassend. maar ik vind het fantastisch dat hij het gaat doen en ik ben ervan overtuigd dat hij het kan. Bij Barend & Van Dorp heeft hij geleerd hoe je mensen moet uitnodigen, hoe je ze op hun gemak moet stellen, hoe je een gesprek moet beginnen. Daarnaast kan hij goed luisteren en is hij een persoonlijkheid, zonder dat hij zich opdringt. Jelle is ook nooit op bekendheid uit geweest; hij vindt het vak van journalist gewoon leuk. Ik weet zeker dat hij over twee jaar ook zo weer uit beeld kan verdwijnen en correspondent wordt in China of iets dergelijks.
    Een advies dat ik hem nog heb gegeven over zijn Zomergasten-presentatie: als je maar jezelf blijft aan die tafel. Je moet je ook niet laten coachen. Het is helemaal niet erg als het een keer misgaat of als je het even niet meer weet. Verspreek je alsjeblieft eens een keer. Enig.'

HANS POOL (vaste regiueur van Jelle tijdens zijn twee Ruslancl-documentair.serles Van Moslcou tot M.gadan en V.n Moslcou tot Moermanslc) 'Oe interviews die Jelle maakt, zijn altijd spannend, merkte ik tijdens het opnemen van de series in Rusland. Oat komt omdat hij soms op een heel onorthodoxe manier over dingen nadenkt en daarom vreemde vragen kan stellen aan mensen. Oat kan verkeerd uitpakken. Soms zag je mensen echt denken: hoe durf je dit aan mij te vragen? Maar vaak pakte het oo~ heel goed uit. Een mooi voorbeeld was de aRevering over het ruimteafval dat uit de lucht viel in een dorpje in het Altai-gebergte.
We kwamen een man tegen met een enorm gezwel op zijn voorhoofd, het was echt afschuwelijk, maar Jelle wees: Wat heeFt u daar?' En die man deed meteen het plakbandje af waarna je letterlijk in zijn hoofd kon kijken.
Andere joumalisten komen niet op het idee om te vragen of ze even mogen kijken, maar Jelle doet dat gewoon en die man vond het geen enkel probleem. Jelle ziet het natuurlijke in het absurde:
'Ik ben erg benieuwd naar Zomergasten. Oat zouden soms heel rare gesprekken kunnen worden.
Het is natuurlijk niet zo dat Jelle alleen idiote vragen zal stellen, maar het gaat erom dat het altijd op de loer ligt. dat je altijd het gevoel hebt dat het gesprek een andere wending kan krijgen dan je denkt. Zomergasten heeFt sowieso


een traditie van presentatoren die vanuit een ander idee een gesprek aangaan, zoals in het verleden Wim T. Schippers en Freek de Jonge. Ik hoop dat Jelle dat ook doet. Als de gast daarin meegaat kan dat erg spannend zijn.'

PETER VAN INGEN (eindredacteur Zomergasten) 'Wat me erg aansprak aan Jelle's Rusland-series was de bijna argeloze wijze waarop hij vragen stelt. Volgens mij heeft hij geen interviewstrategie, dat hij denkt: als ik dat vraag, komt er dat uit.
'Hij heeft wel een idee, maar geen strategie. En je merkte in die series dat de mensen die hij interviewde, niet schroomden hem toe te laten in hun levens. Dan kun je zeggen: 'Ja, maar dat zijn Russen, die zijn of halfdronken of ze hebben nog iets af te rekenen met de staat', maar ik denk dat deze werlcwijze ook binnen de studiosetting van Zomergasten kan werken. Daarin heeft Jelle wel een idee waar hij naartoe wil en hij richt zich op een paar dingen die hij fascinerend vindt aan zijn gast, maar tegelijkertijd kan hij ook heel goed luisteren. Dat is cruciaal voor een interview van drie uur. Wat ve~der ,erg mooi is, is dat Jelle jonger is dan de meeste Zomergasten waardoor je een andere vraagstelling krijgt, dat hij niet onslim is en dat hij een wijze van humor heeft die erg aanslaat, althans bij mij.'

JEAN-PIERRE GEELEN (tv-criticus de Vollalcrant) 'Ik was wel echt even verbaasd toen ik hoorde dat Jelle de nieuwe Zomergasten-presentator werd.
Ik behoor zeker tot zijn bewonderaars, maar een gek mechanisme bij televisie is dat als je eenmaal een ding kan, je meteen tot held wordt gebombardeerd en dan moet je ook ineens alles maar kunnen, zoals Zomergasten presenteren. Ik hoop van harte dat het goed gaat. en ik heb er ook niet heel veel twijfels over, maar het is ook weer niet logisch dat Jelle dat zomaar kan.' 'In mijn recensies over zijn Rusland-series heb ik vaakverwezen naar Louis Theroux. Jelle heeft net als Theroux iets onbevangens, iets na'iefs bijna. Hij gaat overal op af, deinst nergens voor terug en dat gaf prachtige televisie. Op plekken waar ik nooit ben geweest, doet hij dingen die ik niet zou durven. Maar dat was dus op locatie, heel anders dan drie uur lang in een studio.' 'T egelijkertijd vind ik dat Zomergasten een beetje wordt overschat. Misschien kunnen heel veel.mensen dit wel presenteren.
Als je alle fragmenten eraf trekt, is het in totaal een uur praten. Op de radio doen ze dat elke dag, dus zo ontzettend ingewikkeld is het nu ook weer niet. Het is geen grote kunst, en die indruk wordt nogal eens gewekt.' ~

Jelle heeft iets onbevangensTV-CV -1J.II. Brandt Cantlus (Bloemendaal, 11 aprlI11178) 2002-2004 redacteur Barend & Van Dorp 2005-2010 correspondent in Moskou voor Trouw en De Standaard 2009 presentator reisserie \1in Mos/cou tot Magadan (VPRO) 2010 presentator reisserie Van Mos/cou tot Moermanslc (VPRO) 2010 presentator Zomergasten (VPRO)


Naar Alfa's en bta's, banen , Alfa's en bta's, sociologisch , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .

[an error occurred while processing this directive]