De Volkskrant, 29-07-2010, van verslaggeefster Elsbeth Stoker 2 aug.2010

Flexwerkers keren massaal terug

Nog geen twee jaar geleden verloren flexwerkers massaal hun baan. Nu halen dezelfde bedrijven ze weer in groten getale binnen. Sommige werkgevers hebben honderden uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk contract ingehuurd. Een deel van de bedrijven zit zelfs weer op het niveau van voor de crisis.

Dat blijkt uit een rondgang van de Volkskrant langs bedrijven die in 2008 en 2009 hard werden geraakt door de crisis. De meeste werkgevers stuurden hun flexkrachten, en soms ook een deel van hun vaste personeel, de laan uit. Het betreft bedrijven die actief zijn in de chemie, de chipsector en het maken van (vracht-)auto’s.

Zo heeft vrachtwagenbouwer Scania in mei en juni 350 flexkrachten binnengehaald voor de fabriek in Zwolle. Op het dieptepunt van de crisis werden hier 48 trucks per dag gemaakt, inmiddels zijn dat er weer meer dan 100. ‘Het was afgelopen maanden best stressen’, zegt een woordvoerder. ‘Veel mensen hebben moeten overwerken. Maar sinds een week of zes zijn we weer op volle sterkte. Qua personeel zitten we weer op het niveau van voor de crisis.’

VDL, producent van bussen, nam in 2008 afscheid van zo’n duizend flexwerkers. Inmiddels zijn er weer zeshonderd aangenomen en staan er tientallen vacatures open.

Chipmaker NXP, die twee jaar geleden het nieuws haalde met het ontslag 1.300 vaste medewerkers, is ook weer aan het werven. En dat terwijl nog niet alle 1.300 ontslagen krachten het pand hebben verlaten. De chipmaker wil zijn personeelsbestand flexibeler maken, zodat het voortaan gemakkelijker kan mee bewegen met de conjunctuur. Daarnaast werft het bedrijf wereldwijd hoogopgeleiden, omdat er in Nederland relatief weinig mensen zijn met deze expertise.

De ABU, de grootste branchevereniging van uitzendbureaus, herkent deze verhalen. Sinds twee maanden noteert de sector weer een plusje, het aantal uitzendkrachten in de industrie neemt al vier maanden toe.

Het is echter nog wel de vraag of het herstel op de arbeidsmarkt structureel is. Het aantal openstaande vacatures valt nog tegen, een deel van de vrijgekomen functies ontstaat als gevolg van de vergrijzing.

Sommige bedrijven zien een enorme stijging van het aantal orders. ‘Dit kan komen doordat hun afnemers inmiddels door hun voorraden heen zijn’, zegt Aart van der Gaag, directeur van de ABU. Hij is optimistisch: ‘Ik heb nog nooit meegemaakt dat een herstelperiode niet doorzet.’Naar Alfa's en bčta's, banen , Alfa's en bčta's, sociologisch , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of site home .

[an error occurred while processing this directive]