De Volkskrant, 29-03-2010, door Gerard Koolschijn, classicus .2010

Een ongodsdienstig Nederland

Van Hirsi Ali moet de aardige god van de christenen de agressie van een andere middenoosterse god het hoofd bieden. Moeten we gekte met gekte bestrijden?

Twintig jaar geleden kraaide de liberale wereld victorie. De geschiedenis had haar eindpunt bereikt, democratie en vrije markt hadden overwonnen. Welvaart wachtte alle volken.
    Nu is het Westen weer bang. De Tweelingtorens zijn neergehaald door intelligente fanatici met middeleeuwse gedachten. Iran, waar ketterij en hekserij weer strafbaar zijn, dreigt allesvernietigende wapens te krijgen. Godsdienst grijpt om zich heen. De oorlog tegen het fundamentalisme lijkt uitzichtloos.
    Het Westen kruipt in zijn schulp. Toneelstukken die de fundamentalist kwetsen worden van het programma gehaald, spotprenten uit angst voor represailles niet afgedrukt. Wie de religieuzen tart wordt zwaar bewaakt.
    Een van de zwaar bewaakten, Ayaan Hirsi Ali, die het dapper opnam tegen de fundamentalistische wereld, wil het christendom in de strijd werpen. De aardige god van de christenen, die zo van zijn schepsels hield dat hij zijn enige zoon opofferde, moet de agressie of achterlijkheid van volgelingen van een andere middenoosterse god het hoofd bieden. Zou Ayaan Hirsi Ali iets van het christendom weten? Heeft de Nederlandse katholiek bij wie zij in Rome te rade is gegaan haar wel uitgelegd wat christelijke verlossing inhoudt? Begrijpt ze waarvan de christen verlost hoopt te worden?
   De man die meer dan wie ook heeft bijgedragen tot verspreiding van de christelijke leer, Paulus, kreunde naar eigen zeggen als een vrouw in barensnood om verlossing. In werelds welzijn stelde hij zo weinig belang dat hij zijn christenen aanried van voortplanting af te zien. Moeten wij gekte met gekte bestrijden? Zullen we nooit worden verlost van de achterlijkheid? De Griek Protagoras legde lang vr de jaartelling uit dat mensen niets over goden kunnen weten en, als er al goden waren, niet met hen in contact konden komen. Goddelijke waarheid met een hoofdletter bestond niet.
    Dat van die gekte weet ik ook wel, zal Ayaan Hirsi Ali zeggen, maar er bestaat toch een vrijzinnig christendom? Dat moeten we gebruiken, een christendom dat niet tegen abortus is, niet tegen wetenschappelijke verklaringen, enzovoort. Zij bedoelt: een gekuiste variant, in niets te onderscheiden van een sociaal-ethische opvatting zonder steun van boven.
    Maar nu komen de orthodoxen uit hun holen, zij die op een of andere ondoorgrondelijke manier te weten zijn gekomen wat hun opperwezen denkt. Zij wijzen de naeve Hirsi Ali terecht. B.J. Spruyt, conservatief, vertelde (Forum, 19 maart) dat Ayaans christendom het ware niet was. Helaas was dit ware christendom, schreef hij, zo naef aan een bondgenootschap met moslims te denken om seculier Nederland te bestrijden. Even kwam de aap uit de mouw: de rechtgelovige vecht nog steeds tegen duivelse seculariteit. Wanneer schaft onze democratie de subsidies voor scholing van fundamentalisten af?


Naar Alfa en bta, psychologisch , Alfa en bta, sociologisch , Sociologie lijst , Sociologie overzicht , of naar site home .
 

[an error occurred while processing this directive]